Dokumenty i pliki do pobrania - 1

 

Wniosek - zajęcie pasa drogowego

 

Wniosek - zajęcie pasa drogowego w celach handlowych

 

Wniosek - montaż reklamy w obrębie pasa drogowego

  

Deklaracja - Podatek rolny

 

Deklaracja - Podatek leśny

 

Deklaracja na podatek od nieruchomości - DN-1

 

Informacja o nieruchomościach - IN-1

 

Wniosek o niezaleganiu w podatkach

 

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mirsk w formie stypendium szkolnego  

  

Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie 

 

Działalność gospodarcza - nowe zasady 


Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych


Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż - spożycie napojów alkoholowych


Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej - CEIDG-1

 

Oświadczenie majątkowe radnego gminy - do edycji  

 

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości

 

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

Wzór oferty realizacji zadania publicznego

 

Wzór oferty realizacji zadania publicznego - do edycji


Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego


Wniosek o o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalnosci w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


Oświadczenie o sporządzaniu lub niesporządzaniu sprawozdań finansowych


Wniosek o ustalenie warunków zabudowy wraz z wykazem ząłączników


Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów


Wniosek o wydanie dowodu osobistego


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 listopada 2010 11:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Kuźniar
Ilość wyświetleń: 12039
20 lutego 2017 10:39 Radosław Kuźniar - Zmiana treści zakładki.
20 lutego 2017 10:39 Radosław Kuźniar - Zmiana treści zakładki.
16 lutego 2017 12:49 Radosław Kuźniar - Zmiana treści zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::