Stanowiska

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk

Sekretarz Miasta i Gminy Mirsk

Skarbnik Gminy Mirsk, Kierownik Referatu Finansowego

Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i gospodarki komunalnej

Inspektor ds. drogownictwa

Inspektor ds. inwestycji

Inspektor ds. oświaty, służby zdrowia i kadr

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami komunalnymi

Inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska

Inspektor ds. księgowości budżetowej

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej

Inspektor ds. kultury i sportu

Inspektor Straży Miejskiej

Inspektor ds. promocji, redaktor naczelny

Inspektor ds. księgowości szkół podstawowych w Giebułtowie, Krobicy i Rębiszowie

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej Gminy Mirsk

Kierownik Klubu Profilaktyczno-Integracyjnego

Specjalista ds. obsługi kasowej

Inspektor ds. turystyki i informacji turystycznej

Inspektor ds. koordynacji projektów finansowanych z funduszy unijnych i krajowych

Główny Księgowy budżetu

Referent ds. księgowości podatkowej

Podinspektor ds. podatków i opłat lokalnych

Podinspektor ds. finansowo-płacowych

Specjalista ds. księgowości budżetowej

Specjalista ds. remontów i inwestycji

Podinspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

Podinspektor ds. inwestycji

Podinspektor ds. gospodarki odpadami i nieruchomościami komunalnymi

Specjalista ds. planowania przestrzennego

Referent ds. gospodarki nieruchomościami komunalnymi

Sprzątająca UG + dozór

Robotnik gospodarczy (Stadion Miejski w Mirsku)

Robotnik gospodarczy (budynek użyteczności publicznej w Rębiszowie)

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku

Sprzątająca Środowiskowy Klub Profilaktyczno-Integracyjny

Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Mirsk

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Giebułtowie

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rębiszowie

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krobicy

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirsku

Skarbnik Miasta i Gminy - do 31 marca 2006r.

Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Mirsk

Dyrektor Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Mirsku

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mirsku

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mirsku do 31.08.2015r.

Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Mirsk do 30.06.2007r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Giebułtowie do 31.01.2007r.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 marca 2008 07:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Kuźniar
Ilość wyświetleń: 25238
12 kwietnia 2018 14:30 Radosław Kuźniar - Usunięcie stanowiska: Inspektor ds. księgowości budżetowej.
12 kwietnia 2018 14:20 Radosław Kuźniar - Dodanie stanowiska: Referent ds. gospodarki nieruchomościami komunalnymi.
12 kwietnia 2018 14:15 Radosław Kuźniar - Dodanie stanowiska: Główny Księgowy budżetu.
Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::