Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

XLV SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK - 28.06.2018 r.

Rada Miejska Gminy Mirsk zaprasza na XLV sesję Rady, która odbędzie się 28 czerwca 2018 r. o godz. 15 00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk przy placu Wolności 39. Proponowany porządek obrad: 1. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 30.05.2018 r. 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mirsk za rok 2017: a) przedstawienie...

UMiG Mirsk - zmiany godzin pracy kasy UMiG Mirsk.

UWAGA ! Urząd Miasta i Gminy Mirsk informuje, że dnia 28 maja (poniedziałek) kasa urzędu będzie czynna do godziny 13.00. W dniach od 29 maja do 1 czerwca 2018r. (wtorek- piątek) kasa urzędu będzie nieczynna.

XLIV SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK - 30.05.2018 r.

Rada Miejska Gminy Mirsk zaprasza na XLIV sesję Rady, która odbędzie się 30 maja 2018 r. o godz. 15 00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk przy placu Wolności 39. Proponowany porządek obrad: 1. Zatwierdzenie protokołów z sesji z dni: 29.03.2018 r. i 26.04.2018 r 2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania...

XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK - 26.04.2018 r.

Rada Miejska Gminy Mirsk zaprasza na XLIII sesję Rady, która odbędzie się 26 kwietnia 2018 r. o godz. 1300 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk przy placu Wolności 39. Proponowany porządek obrad: 1. Stan dróg i oświetlenia w Gminie Mirsk: a) wystąpienie Burmistrza, b) wystąpienie zaproszonych gości, c) dyskusja, d) podjęcie...

XLII SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK - 29.03.2018 r.

Rada Miejska Gminy Mirsk zaprasza na XLII sesję Rady, która odbędzie się 29 marca 2018 r. o godz. 1200 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk przy placu Wolności 39. Proponowany porządek obrad: 1. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 27.02.2018 r. 2. Bezpieczeństwo publiczne w Gminie Mirsk: a) wystąpienie Burmistrza, b) wystąpienie...

NOWY SOŁTYS SOŁECTWA PRZECZNICA

W związku z rezygnacją p.Dominika Banacha z funkcji sołtysa wsi Przecznica 17 marca 2018 r. odbyły się wybory uzupełniające na sołtysa. Zgłoszeni kandydaci to: Krajewski Konrad Sawicki Andrzej Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów ważnych: Krajewski Konrad 52 Sawicki Andrzej 10 w wyniku...

XL SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK - 15.01.2018 r.

Rada Miejska Gminy Mirsk zaprasza na XL sesję Rady, która odbędzie się 15 stycznia 2018 r. o godz. 1100 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk przy placu Wolności 39. Proponowany porządek obrad sesji: 1. Podjęcie uchwał w sprawie: 1) przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej w 2018 r., 2) uchwały budżetowej na rok 2018: ...

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::