Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Rozstrzygnięcie naboru wspólnot mieszkaniowych jako Partnerów do Projektu pn: "Rewitalizacja miasta Mirska".

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje iż, rozstrzygniety został nabór wniosków wspólnot mieszkaniowych jako Partnerów do Projektu pn: "Rewitalizacja miasta Mirska". W wyniku oceny złożonych dokumentów powołana komisja postanowiła: 1) Przyjąć do realizacji Projektu następują wspólnoty: Wspólnota...

Ogłoszenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - "Rządowy Program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne".

Ogłoszenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - "Rządowy Program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne". Rada Ministrów w dniu 27 grudnia 2011 r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne...

Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o możliwości odzyskania przez rolników części pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje: Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT w terminie od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności...

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Mirsk w 2012 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: sportu, pomocy społecznej, kultury oraz ratownictwa i ochrony ludności.

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.). Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk ogłasza: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Mirsk w 2012 roku przez organizacje prowadzące...

Wybory uzupełniające na ławników.

Wybory uzupełniające na ławników. Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuję, że na wniosek Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające ławników do Sądu Rejonowego we Lwówku Śląskim. W związku z powyższym Rada Miejska Gminy Mirsk wybierać będzie 1 ławnika do Sądu...

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::