Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o ustaleniu kandydata na nabywcę udziału w nieruchomości położonej w Giebułtówku nr 48

Mirsk dnia 21.08.2017 r. BURMISTRZ MIASTA I GMINY MIRSK OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, iż komisja przetargowa w składzie wyznaczonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk zarządzeniem nr 81/2016 z dnia 24.06.2016r. 1/ Jan Zaliwski – przewodniczący komisji 2/ Andrzej Domin –...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa budynku zaplecza sportowego” na działce nr 447, obręb Orłowice, gmina Mirsk.

Mirsk, dnia 30.06.2017 r. PP.6733.6.2017.12 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r....

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji ścieków sanitarnych dla budynków nr 25ab, 26abcd i 27abcd” w granicach działek nr: 546/5, 546/57, 546/61, 546/6 i 641/3, obręb Giebułtów, gmina Mirsk.

PP.6733.5.2017.12 Mirsk, dnia 05.06.2017 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r....

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o zakwalifikowaniu osoby do uczestnictwa w przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomość zabudowanej rampą w granicach działki nr 169/17 obręb 2 Mirsk o pow. 0,0019 ha

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, iż komisja przetargowa w składzie wyznaczonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk zarządzeniem nr 81/2016 z dnia 24.06.2016r. 1/ Jan Zaliwski – przewodniczący komisji 2/ Aneta Szabla – członek komisji 3/ Mariusz Pastuszek – członek...

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::