Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO NA WNIOSEK TAURON DYSTRYBUCJA S.A., ODDZIAŁ W JELENIEJ GÓRZE, UL. BOGUSŁAWSKIEGO 32, 58-500 JELENIA GÓRA W IMIENIU, KTÓREJ DZIAŁA PEŁNOMOCNIK: PAN JERZY NAPIERAŁA, BIURO PROJEKTOWO – WYKONAWCZE, ENERGOTELPROJEKT SP. Z O.O., UL. GRONOSTAJOWA 9, 61-065 POZNAŃ, W SPRAWIE ZMIANY OSTATECZNEJ DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NR 7/2016 Z DNIA 09.06.2016 R. WYDANEJ PRZEZ BURMISTRZA MIASTA

Mirsk, dnia 15.09.2016 r. PP.6733.5.2016.14 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)...

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk w sprawie drugiego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż udziału w nieruchomości położonej w Giebułtowie – Giebułtówku nr 48

Mirsk, dnia 07.09.2016 r. OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż udziału w nieruchomości: udział 2/4 w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Giebułtowie – Giebułtówku nr 48, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 643/1,...

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy Mirsk w 2016 roku, w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy Mirsk w 2016 roku, w zakresie kultury fizycznej i sportu. § 1. Rodzaje zadań oraz wysokość środków przeznaczonych na ich realizację. Kultura fizyczna i sport - 10.000 zł. Działalność dotycząca upowszechniania...

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o zaproszeniu do pracy w komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert, na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Mirsk w 2016 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu.

OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) do pracy w komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2494D na odcinku Przecznica – Rębiszów o długości 2 232 km (w km 6+100 – 8+332)” w granicach działek nr: 468, 473, 496, 507/2, 508, 510; obręb ewidencyjny Przecznica, gmina Mirsk oraz 728; obręb ewidencyjny Rębiszów, gmina Mirsk.

Mirsk, dnia 23.08.2016 r. PP.6733.6.2016.12 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U....

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK TRENING SYSTEMU WCZESNEGO OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA - 01.08.2016r., godz. 17.00.

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK TRENING SYSTEMU WCZESNEGO OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA Informuje się mieszkańców Miasta i Gminy Mirsk, że w związku z Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 lipca 2016 roku i Zarządzeniem Starosty Lwóweckiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 21 lipca 2016 roku w dniu 1 sierpnia...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o wydaniu decyzji administracyjnej o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ze stacją uzdatniania wody dla wsi Giebułtów i części miasta Mirsk, gm. Mirsk".

ROŚ. 6220.5.2016.9 Mirsk, dnia 22.07. 2016 r. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji administracyjnej o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 oraz na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia...

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::