Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o wszczęciu postępowania i wystapieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 2494D na odcinku Przecznica – Rębiszów dł. 2,232 km (w km 6+100 – 8+332) obejmującej działki 468, 473, 496, 507/2, 508, 510 obręb Przecznica oraz działkę 728 obręb Rębiszów".

ROŚ.6220.4.2016.1 Mirsk, dnia 14. 06. 2016 r. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 23) oraz art.73 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o wydaniu decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Budowa stacji 20/20 kV R-64 Orłowice wraz z wieżą antenową", na działce nr 74/10, obręb Krobica, gmina Mirsk.

PP.6733.5.2016.12 Mirsk, dnia 09.06.2016 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Orłowice" w granicach działek o numerach: 85, 493; obręb Orłowice, gmina Mirsk.

PP.6733.4.2016.9 Mirsk, dnia 25.05.2016 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r....

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Przystosowanie oddziału przedszkolnego do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych w budynku Szkoły Podstawowej w Rębiszowie", w granicach działki nr 450; obręb Rębiszów, gmina Mirsk.

PP.6733.3.2016.10 Mirsk, dnia 10.05.2016 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016...

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::