Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie Burmistrza Miasat i Gminy Mirsk o zaproszeniu przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) do pracy w komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert, na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Mirsk w 2016 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu.

OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) do pracy w komisji konkursowej, opiniującej oferty...

Ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w gminie Mirsk, ogłoszonego w dniu 25 lutego 2016 roku, Zarządzeniem Nr 17/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Mirsk w 2016 r. w zakresie pomocy społecznej oraz ratownictwa i ochrony ludności.

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w gminie Mirsk, ogłoszonego w dniu 25 lutego 2016 roku, Zarządzeniem Nr 17/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Mirsk w 2016 r. w zakresie pomocy społecznej...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Mirsk, pl. Wolności 39, 59-630 Mirsk, w imieniu której działa pełnomocnik: Pan Wiesław Ryszard Borowski, "EL WIBOR", Zaręba, ul. Wesoła 10, 59-800 Lubań w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Orłowice" w granicach działek o numerach: 85, 493; obręb ewidencyjny Orłowice, gmina Mirsk.

PP.6733.4.2016.2 Mirsk, dnia 30.03.2016 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23) z a w i...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Proszowa" w granicach działek o numerach: 123, 136, 140, 149, 153, 154, 155, 156, 158, 225, 279, 285, 293/1, 293/2, 293/3, 308, 310, obręb Proszowa, gmina Mirsk.

PP.6733.2.2016.11 Mirsk, dnia 22.03.2016 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Orłowice" w granicach działek o numerach: 21, 28, 78, 84, 89, 90, 95, 101, 102/2, 103, 453, 464, 465, 471, 477, 483, 499, 503, obręb Orłowice i nr 209 obręb Mroczkowice, gmina Mirsk.

PP.6733.1.2016.13 Mirsk, dnia 22.03.2016 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Jana Adamkiewicza zam. przy ul. Kazimierza Wielkiego 11, 59-800 Lubań, który działa w imieniu Gminy Mirsk, pl. Wolności 39, 59-630 Mirsk w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "przystosowanie oddziału przedszkolnego do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych w budynku Szkoły Podstawowej w Rębiszowie" w granicach działki nr: 450; obręb ...

PP.6733.3.2016.2 Mirsk, dnia 14.03.2016 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23) z a w...

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::