Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Odpowiedzi na zadane pytania co do treści SIWZ na zadanie pn: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mirsk".

W związku z pytaniami skierowanymi drogą e-mailową w dniu 16.02.2018 r. przez jednego z potencjalnych Wykonawców w sprawie wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na zadanie jak wyżej, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 styczeń 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:...

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości - nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działki nr 165/1 obręb Grudza o powierzchni 0,18 ha.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż następującej nieruchomości: - nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działki nr 165/1 obręb Grudza o powierzchni 0,18 ha. Prawo własności Gminy Mirsk ujawnione jest w KW JG1S/00000874/3 prowadzonej...

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE MIRSK

O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu na roboty budowlane o wartości poniżej 5.225.000 EURO GMINA MIRSK, 59-630 Mirsk, plac Wolności 39 tel. 75 6470440, fax: 75 6470469, gmina@mirsk.pl ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mirsk 1.WSPÓLNY SŁOWNIK...

ZGKiM Mirsk - remonty dachów i elewacji - 1. Wspólnota Mieszkaniowa w Giebułtowie bl 6 , 2. Wspólnota Mieszkaniowa Mickiewicza 12.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku ogłasza przetarg ofertowy Działając w imieniu n/w Wspólnot Mieszkaniowych zapraszamy do składania ofert na wykonanie następujących remontów: 1. Wspólnota Mieszkaniowa w Giebułtowie bl 6 zleci wykonanie remontu dachu papowego wraz z pracami dodatkowymi. 2. Wspólnota...

Przetarg nieograniczony na zadania pn."Przebudowa Środowiskowego Klubu Profilaktyczno –Integracyjnego celem utworzenia Klubu Integracji Społecznej w Mirsku"

Znak sprawy: IRI.271.01.2018.02 Mirsk, dnia 22.01.2018r. O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu na roboty budowlane o wartości poniżej 5.225.000 EURO GMINA MIRSK, 59-630 Mirsk, plac Wolności 39 tel. 75 6470440, fax: 75 6470469, gmina@mirsk.pl ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: Przebudowa Środowiskowego Klubu Profilaktyczno...

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku - wynik postępowania zapytania ofertowego II na zakup i dostawę sukcesywną materiałów budowlanych.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego II na zakup i dostawę sukcesywną materiałów budowlanych. W nawiązaniu do ogłoszonego w dniu 05.01.2018 r. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mirsk - http://bip.mirsk.pl - zapytania ofertowego II na zakup i dostawę sukcesywną materiałów budowlanych,...

II – gi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej innej niż mieszkalnej - lokal użytkowy nr 4LU w budynku nr 14 przy ul. Podchorążych w Mirsku o pow. użytkowej 14,18 m2 wraz z udziałem wynoszącym 10,49% w nieruchomości wspólnej w granicach działki nr 169/15 obręb 2 Mirsk o pow. 0,0236 ha oraz w częściach wspólnych budynku.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk ogłasza II – gi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości lokalowej innej niż mieszkalnej: - lokal użytkowy nr 4LU w budynku nr 14 przy ul. Podchorążych w Mirsku o pow. użytkowej 14,18 m2 wraz z udziałem wynoszącym 10,49% w nieruchomości...

I ustny przetarg ograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 113/29 obręb Krobica o pow. 0,0200 ha.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że posiada do zbycia w drodze I-go ustnego przetargu ograniczonego nieruchomość niezabudowaną w granicach działki nr 113/29 obręb Krobica o pow. 0,0200ha. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3.000,00 plus podatek VAT w wysokości 23% Wadium wynosi 20...

II nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości - nieruchomość niezabudowana w granicach działki nr 566/4 obręb 2 Mirsk o powierzchni 0,8382 ha. Prawo własności Gminy Mirsk ujawnione jest w KW JG1S/00028461/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lwówku Śl. - IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK Na podstawie § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk ogłasza drugi nieograniczony przetarg pisemny na...

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::