Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości lokalowej - lokal mieszkalny nr 2 w budynku nr 1 w Rębiszowie, oraz przynależny grunt w granicach działki nr 694 obręb Rębiszów o pow. 0,11 ha w udziale 20,10%.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk ogłasza II-gi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż następującej nieruchomości lokalowej: - lokal mieszkalny nr 2 w budynku nr 1 w Rębiszowie, oraz przynależny grunt w granicach działki nr 694 obręb Rębiszów o pow. 0,11 ha w udziale 20,10%. Sąd Rejonowy...

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku - badanie rynku II na zakup i dostawę sukcesywną materiałów budowlanych.

Gmina Mirsk plac Wolności 39, 59-630 Mirsk - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku - badanie rynku II na zakup i dostawę sukcesywną materiałów budowlanych. BADANIE RYNKU II NA ZAKUP I DOSTAWĘ SUKCESYWNĄ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W związku z zamiarem sukcesywnego zakupu materiałów budowlanych w okresie...

Ogłoszenie wyników zapytania oferowego na dostawę materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Gminy Mirsk i jej jednostek organizacyjnych..

Gmina Mirsk informuje, iż w postępowaniu zapytania ofertowego na dostawę materialów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarej dla gminy Mirsk i jeje jednostek organizacyjnych jako najkorzystniejsze wybrano oferty: Na dostawe materiałów biurowych: INTERHURT Spółka z o.o., ul. Podwale 15, 59-900 Zgorzelec...

ZGKiM MIRSK - OGŁOSZENIE WYNIKÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZAKUP I DOSTAWĘ SUKCESYWNĄ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZAKUP I DOSTAWĘ SUKCESYWNĄ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W nawiązaniu do ogłoszonego w dniu 06.12.2017 r. na stronie internetowej http://bip.mirsk.pl zapytania ofertowego na zakup i dostawę sukcesywną materiałów budowlanych, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku...

Ogłoszenie wyników przetargu na usługę pn: "Ubezpieczenie interesów majatkowych Gminy Mirsk wraz z jednostkami organizacyjnymi".

Stosownie do art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579) Gmina Mirsk informuje o wynikach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn: „Ubezpieczenie majątku i interesów Gminy Mirsk wraz z jednostkami organizacyjnymi”...

Informacja o złozonych ofertach zapytania o cene na dostawę materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Gminy Mirsk i jej jednostek organizacyjnych

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH dla zamówienia pod nazwą: Dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Gminy Mirsk i jej jednostek organizacyjnych. Oferty dla Części I – Materiały biurowe: Nr oferty Nazwa oferenta i adres Cena oferty w zł. brutto 3 INTERHURT...

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Gminy Mirsk i jej jednostek organizacyjnych

W związku z zamiarem zakupu materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Gminy Mirsk i jej jednostek organizacyjnych oraz z uwagi na fakt, że artykuły będące przedmiotem zamówienia są powszechnie dostępne i posiadają określony standard jakościowy zwracamy się z prośbą do szanownych PT Wykonawców...

Informacja o zakończeniu postępowania przetargowego na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mirsk."

Gmina Mirsk informuje, że w ogłoszonym postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy zadania pn. " Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mirsk" nie wpłynęłą żadna oferta. W związku z powyższym, zg. z art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień...

II Przetarg nieograniczony na usługę pn: "Ubezpieczenie interesów majatkowych Gminy Mirsk wraz z jej jednostkami organizacyjnymi".

GMINA MIRSK, 59-630 Mirsk, Pl. Wolności 39 tel. 75 6470440, fax: 75 6470469, gmina@mirsk.pl ogłasza przetarg II nieograniczony na zadanie pn: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Mirsk wraz z jednostkami organizacyjnymi. Znak sprawy: IN.271.97.2017 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 66516000 – 0 (usługi...

Informacja o zakończeniu postępowania przetargowego na usługę pn: "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Mirsk wraz z jednostkami organizacyjnymi".

Gmina Mirsk, informuje, iż w ogłoszonym postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy uslugi pn: "Ubezpieczenie majatku i innych interesów Gminy Mirsk wraz z jednostkami organizacyjnymi" nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym, zg. z art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo...

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::