Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony na zadanie pn."Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk"

Znak sprawy:IN2.7021.31.2017 Mirsk, dnia 05.10.2017r. O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu na roboty budowlane o wartości poniżej 5.225.000 EURO GMINA MIRSK, 59-630 Mirsk, plac Wolności 39 tel. 75 6470440, fax: 75 6470469, gmina@mirsk.pl ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: Termomodernizacja wielorodzinnych budynków...

Ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego na usługę pn: "Udzielenie kredytu złotówkowego, długoterminowego na realizacje trzech zadań inwestycyjnych w Gminie Mirsk".".

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) Gmina Mirsk informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn: „Udzielenia kredytu złotówkowego,...

Przetarg nieograniczony na zadanie pn: "Dostawa opału do jednostek organizacyjnych Gminy Mirsk w sezonie grzewczym 2017/2018".

GMINA MIRSK, 59-630 Mirsk, plac Wolności 39 tel. 75 64 70 440, fax: 75 64 70 469, gmina@mirsk.pl ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: Dostawa opału do jednostek organizacyjnych Gminy Mirsk w sezonie grzewczym 2017/2018. 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Oleje opałowe – kod: 09.13.50.00-4, Węgiel i paliwa...

Informacja o złóżonych ofertach i środkach finansowych przeznaczonych na usługę pn: "Udzielenie kredytu złotówkowego, długoterminowego na trzy zadania inwestycyjne w Gminie Mirsk".

Gmina Mirsk w załączeniu zamieszcza zbiorcze zestawienie ofert otwartych w dniu 28.09.2017r. oraaz środkach finansowych przeznaczonych na sfinansowanie zadania pn: "Udzielenie kredytu złotówkowego, długoterminowego na trzy zadania inwestycyjne w Gminie Mirsk"

Nadzór inwestorski zadania pn: "Termomodernizacja wielorodzinnych budynk ow mieszkalnych w Gminie Mirsk".

GMINA MIRSK, 59-630 Mirsk, plac Wolności 3 tel. 75 6470440, fax: 75 6470469, gmina@mirsk.pl ogłasza przetarg nieograniczony na usługę pn: NADZÓR INWESTORSKI ZADANIA PN: „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk”. 1. Wspólny słownik zamówień (CPV) Usługi nadzoru budowlanego...

Ogłoszenie wykinów przetargu na zadanie pn: "Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk".

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 i 7 oraz art.92 ust. 2 ) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1579 Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Termomodernizacja wielorodzinnych...

PRZETARG NIEOGRANICZONY na Udzielenia kredytu złotówkowego, długoterminowego na trzy zadania inwestycyjne w Gminie Mirsk.

Znak sprawy: ZP.271.80.2017 Mirsk, dnia: 18.09.2017r. O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu na usługi o wartości poniżej kwoty 209.000 EURO GMINA MIRSK, 59-630 Mirsk, Plac Wolności 39 tel. 75 6470440, fax: 75 6470469, gmina@mirsk.pl ogłasza przetarg nieograniczony prowadzony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo...

I nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana w granicach działki nr 566/4 obręb 2 Mirsk o powierzchni 0,8382 ha. Prawo własności Gminy Mirsk ujawnione jest w KW JG1S/00028461/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lwówku Śl. - IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK Na podstawie § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg pisemny...

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa oświetlenia drogowego sołectwa Orłowice”.

Mirsk.2017.09.06 DrG.271.19.2017.15 OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA Działając na podstawie art.92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz.1579) Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na...

Informacja o złożonych ofertach i środkach finansowych przeznaczonych na zadanie pn: Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk"

Gmina Mirsk w załączeniu zamieszcza zbiorcze zestawienie ofert otwartych w dniu 31.08.2017r. oraz o środkach przeznaczonych na sfinansowanie zadania pn: "Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk".

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::