Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Budowa instalacji do iluminacji elewacji budynków kwartału ratuszowego w Mirsku przy Placu Wolności 39 i 40.

O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu na roboty budowlane o wartości poniżej 5.000.000 EURO GMINA MIRSK, 59-630 Mirsk, Plac Wolności 39 tel. 75 6470440, fax: 75 6470469, gmina@mirsk.pl ogłasza przetarg nieograniczony na: 1. Nazwa zadania: Budowa instalacji do iluminacji elewacji budynków kwartału ratuszowego w Mirsku przy Placu...

ZGKiM Mirsk - Przetarg nieograniczony w formie licytacji ustnej na najem następujących wolnych lokali użytkowych: 1. Lokal położony w Mirsku przy ul. Podchorążych 1 o powierzchni użytkowej 52,34 m2. 2. Lokal położony w Mirsku przy ul. Podchorążych 3 o powierzchni użytkowej 67,35 m2. 3. Lokal położony w Mirsku przy ul. Głowackiego 11 o powierzchni użytkowej 35,53m2. 4. Lokal położony w Mirsku przy Placu Wolności 31 o powierzchni użytkowej 130,48m2.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku OGŁASZA Przetarg nieograniczony w formie licytacji ustnej na najem następujących wolnych lokali użytkowych: 1. Lokal położony w Mirsku przy ul. Podchorążych 1 o powierzchni użytkowej 52,34 m2 2. Lokal położony w Mirsku przy ul. Podchorążych 3 o powierzchni użytkowej 67,35 m2 ...

zapytanie ofertowe na doposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu pt. " Nasze dzieci" POKL.09.01.02-107/10

Mirsk, dnia 24.02.2012r. Nasz znak: GK.272.4.2012.1 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOPOSAŻENIE SZKÓŁ W SPRZĘT I POMOCE DYDAKTYCZNE W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PT. „NASZE DZIECI” POKL.09.01.02-107/10 W związku z zamiarem doposażenia szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu pt. „Nasze dzieci”...

Roboty drogowe remontowe w zakresie napraw nawierzchni bitumicznych, napraw nawierzchni powierzchniowo utrwalanych, oraz naprawy urządzeń odwodnienia dróg na terenie Gminy Mirsk

Mirsk.2012.02.22 DrG.271.2.2012.2 O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu na roboty budowlane - wartości poniżej 5.000.000 EURO GMINA MIRSK, 59-630 Mirsk, Pl. Wolności 39 tel. 0756470440, fax: 075 6470469, gmina@mirsk.pl ogłasza przetarg nieograniczony na: 1.Nazwa zadania: „Roboty drogowe remontowe w zakresie napraw nawierzchni bitumicznych,...

ZGKiM Mirsk - ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie III przetargu nieograniczonym na ''Dostawę sukcesywną materiałów budowlanych''.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku informuje, iż w przeprowadzonym postępowaniu w trybie III przetargu nieograniczonym na ''Dostawę sukcesywną materiałów budowlanych '' ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych...

Ogłoszenie o wynku postępowania na Dowóz i odwóz uczniów z terenu Gminy Mirsk do Szkoły Podstawowej w Krobicy i Szkoły Podstawowej w Rębiszowie

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Stosownie do art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2010r. Nr 113 poz. 759 z póź. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie IV przetargu nieograniczonego na „ Dowóz i odwóz uczniów...

ZGKiM Mirsk - przetarg nieograniczony w formie licytacji ustnej na najem garażu (blaszak) nr 7 położony w Mirsku przy placu Wolności nr 15.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku. ogłasza przetarg nieograniczony w formie licytacji ustnej na najem garażu (blaszak) nr 7 położony w Mirsku przy placu Wolności nr 15 /dojazd od ul. Sikorskiego/ Powierzchnia użytkowa - 12,25 m2. Stawka wywoławcza za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi: – 3,79zł + VAT 23%. ...

ZGKiM Mirsk - ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego - III przetarg nieograniczony na sprzedaż pojazdu ciężarowego marki LUBLIN, nr rej. JEK 8210.

ZGKiM Mirsk - ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego - III przetarg nieograniczony na sprzedaż pojazdu ciężarowego marki LUBLIN, nr rej. JEK 8210. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku informuje, że planowany przetarg na sprzedaż pojazdu ciężarowego marki LUBLIN, nr rej. JEK 8210 w dniu 10.02.2012. nie odbył się...

ZGKiM Mirsk - III przetarg nieograniczony na dostawę sukcesywną materiałów budowlanych.

O G Ł O S Z E N I E o dostawie materiałów budowlanych - wartości poniżej 193.000 EURO Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Mickiewicza 38, 59-630 Mirsk tel. 75 78 34 467, fax: 75 78 34 252, www.mirsk.pl e+mail: zgkim_mirsk@ ogłasza III przetarg nieograniczony na: dostawę sukcesywną materiałów budowlanych Wspólny...

Ogłoszenie o wyniku postępowania na Dostawę lekkiego oleju opałowego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mirsku

Mirsk, 01.02.2012 r. OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Stosownie do art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759 z póź. zm.) Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mirsku informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu...

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::