Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

IV przetarg nieograniczony na Dowóz i odwóz uczniów z terenu Gminy Mirsk do Szkoły Podstawowej w Krobicy i Szkoły Podstawowej w Rębiszowie

O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu na usługę - o wartości poniżej 200.000 EURO GMINA MIRSK, 59-630 Mirsk, Pl. Wolności 39 tel. 756470440, fax: 75 6470469, http://bip.mirsk.pl e:mail: gmina@mirsk.pl ogłasza IV przetarg nieograniczony na: 1.Nazwa zadania: Dowóz i odwóz uczniów z terenu Gminy Mirsk do Szkoły Podstawowej...

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mirsku - przetarg nieograniczony na dostawę lekkiego oleju opałowego w ilości 16.000 l do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mirsku.

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W MIRSKU 59-630 Mirsk, ul. Kpt. Betleja 32 tel./fax 75 78 34 223, e – mail : spmirsk@republika.pl ogłasza przetarg nieograniczony na : Dostawę lekkiego oleju opałowego w ilości 16.000 l do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Mirsku 1. Okres realizacji zamówienia od 01.02.2012...

II przetarg nieograniczony na Odbiór odpadów z tworzyw sztucznych i szklanych z selektywnej zbiórki odpadów z terenu miasta i gminy Mirsk

O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu na usługę - o wartości poniżej 200.000 EURO GMINA MIRSK, 59-630 Mirsk, Pl. Wolności 39 tel. 756470440, fax: 75 6470469, gmina@mirsk.pl ogłasza II przetarg nieograniczony na: 1.Nazwa zadania: Odbiór odpadów z tworzyw sztucznych i szklanych z selektywnej zbiórki odpadów...

ZGKiM Mirsk - II przetarg nieograniczony w formie licytacji ustnej na sprzedaż samochodu ciężarowego marki LUBLIN, nr rej. JEK 8210.

ZGKiM Mirsk - przetarg nieograniczony w formie licytacji ustnej na sprzedaż samochodu ciężarowego marki LUBLIN, nr rej. JEK 8210. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku ogłasza II przetarg nieograniczony w formie licytacji ustnej na sprzedaż samochodu ciężarowego marki LUBLIN, nr rej. JEK 8210, rok produkcji 1995, nr VIN...

ZGKiM Mirsk - ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego - przetarg nieograniczony na sprzedaż pojazdu ciężarowego marki LUBLIN, nr rej. JEK 8210.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku informuje, że planowany pzretarg na sprzedaż pojazdu ciężarowego marki LUBLIN, nr rej. JEK 8210 w dniu 11.01.2012. nie odbył się ze względu na brak zainteresowania kupnem tego pojazdu. W związku z powyższym planowany jest drugi przetarg na njego sprzedaż.

ZGKiM Mirsk - II przetarg nieograniczony na dostawę sukcesywną materiałów budowlanych.

O G Ł O S Z E N I E o dostawie materiałów budowlanych - wartości poniżej 193.000 EURO Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku, ul.Mickiewicza 38, 59-630 Mirsk tel. 75 78 34 467, fax: 75 78 34 252, www.mirsk.pl e-mail: zgkim_mirsk@wp.pl ogłasza II przetarg nieograniczony na: Dostawę sukcesywną materiałów...

Ogłoszenie o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "odbiór odpadów z tworzyw sztucznych i szklanych z selektywnej zbiórki odpadów z terenu miasta i gminy Mirsk".

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Stosownie do art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2010r. Nr 113 poz. 759 z póź. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbiór odpadów z tworzyw...

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego prowadzonego w trybie III przetargu nieograniczonego na "dowóz i odwóz uczniów z terenu Gminy Mirsk do Szkoły Podstawowej w Krobicy i Szkoły Podstawowej w Rębiszowie".

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Stosownie do art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2010r. Nr 113 poz. 759 z póź. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie III przetargu nieograniczonego na „Dowóz i odwóz uczniów...

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę remizy OSP Giebułtów – II etap – konstrukcja dachu i pokrycie”.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Stosownie do art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2010r. Nr 113 poz. 759 z póź. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na „ Budowę remizy OSP Giebułtów...

Zapytanie ofertowe ma dostawę materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do komputerów.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO KOMPUTERÓW W związku z zamiarem zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych do komputerów zestawionych na arkuszach wycen, stanowiącymi załączniki nr 1 i 2 do wzoru umowy oraz z uwagi na fakt, że artykuły będące przedmiotem...

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::