Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZGKiM Mirsk - II przetarg nieograniczony na dostawę sukcesywną materiałów budowlanych.

O G Ł O S Z E N I E o dostawie materiałów budowlanych - wartości poniżej 193.000 EURO Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku, ul.Mickiewicza 38, 59-630 Mirsk tel. 75 78 34 467, fax: 75 78 34 252, www.mirsk.pl e-mail: zgkim_mirsk@wp.pl ogłasza II przetarg nieograniczony na: Dostawę sukcesywną materiałów...

Ogłoszenie o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "odbiór odpadów z tworzyw sztucznych i szklanych z selektywnej zbiórki odpadów z terenu miasta i gminy Mirsk".

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Stosownie do art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2010r. Nr 113 poz. 759 z póź. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbiór odpadów z tworzyw...

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego prowadzonego w trybie III przetargu nieograniczonego na "dowóz i odwóz uczniów z terenu Gminy Mirsk do Szkoły Podstawowej w Krobicy i Szkoły Podstawowej w Rębiszowie".

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Stosownie do art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2010r. Nr 113 poz. 759 z póź. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie III przetargu nieograniczonego na „Dowóz i odwóz uczniów...

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę remizy OSP Giebułtów – II etap – konstrukcja dachu i pokrycie”.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Stosownie do art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2010r. Nr 113 poz. 759 z póź. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na „ Budowę remizy OSP Giebułtów...

Zapytanie ofertowe ma dostawę materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do komputerów.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO KOMPUTERÓW W związku z zamiarem zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych do komputerów zestawionych na arkuszach wycen, stanowiącymi załączniki nr 1 i 2 do wzoru umowy oraz z uwagi na fakt, że artykuły będące przedmiotem...

ZGKiM Mirsk - ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ''Dostawę sukcesywną materiałów budowlanych”.

OGŁOSZENIE Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku informuje, że po analizie złożonych ofert i po przeanalizowaniu możliwości finansowych zakładu podjąłem decyzję o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę sukcesywną materiałów budowlanych"...

ZSL-G Mirsk - ogłoszenie o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę lekkiego oleju opałowego” do Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Mirsku.

Ogłoszenie wyników postępowania Stosownie do art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) Dyrektor Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Mirsku informuje, że w postepowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego...

ZGKiM Mirsk - przetarg nieograniczony w formie licytacji ustnej na sprzedaż samochodu ciężarowego marki LUBLIN, nr rej. JEK 8210.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku ogłasza przetarg nieograniczony w formie licytacji ustnej na sprzedaż samochodu ciężarowego marki LUBLIN, nr rej. JEK 8210, rok produkcji 1995, nr VIN 335212S0006898, dopuszczalna ładowność 750 kg. Stawka wywoławcza – 2.400,00 zł brutto Warunkiem przystąpienia do przetargu...

ZGKiM Mirsk - rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na dostawe używanego samochodu dostawczego.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na dostawę używanego samochodu dostawczego. Protokół wyboru ofert dla zamówienia poniżej 14.000 euro. 1. Nazwa zadania: Dostawa używanego samochodu dostawczego. 2. Nazwa Zamawiającego realizującego zamówienie: ZGKiM MIRSK 3. Przedmiot zamówienia: Dostawa. 4. Szacunkowa...

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „budowę remizy OSP Giebułtów – II etap – konstrukcja dachu i pokrycie”.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Stosownie do art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2010r. Nr 113 poz. 759 z póź. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę remizy OSP Giebułtów...

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::