Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wynkiu postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na „Udzielenie kredytu złotówkowego, długoterminowego na finansowanie i refinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy Mirsk w 2011r. ”.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Stosownie do art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2010r. Nr 113 poz. 759 z póź. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na „Udzielenie kredytu złotówkowego,...

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA "DOSTAWĘ MASZYN, URZĄDZEŃ, SPRZĘTU, NARZĘDZI I MATERIAŁOW DLA OCZYSZCZALNI SCIEKÓW W MIRSKU"

Mirsk.2011.11.04. DrG.271.35.2011.13 OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA Stosownie do art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego...

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA CENOWEGO NA "DOSTAWĘ OPRAW OŚWIETLENIA DROGOWEGO ORAZ ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA"

Mirsk: 2011.10.28 DrG.271.36.2011.2 Protokół wyboru ofert dla zamówienia poniżej 14.000 euro. 1. Nazwa zadania: Dostawa osprzętu do oświetlenia dróg ulic i placów na terenie Gminy Mirsk, 2. Nazwa Zamawiającego realizującego zamówienie: GMINA MIRSK 3. Przedmiot zamówienia: Dostawa. 4. Szacunkowa wartość...

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::