Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA "Budowę oświetlenia drogowego sołectwa Orłowice"

Mirsk.2017.07.25 DrG.271.19.2017.2 O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu na roboty budowlane o wartości poniżej 5.225.000 EURO na: „Budowa oświetlenia drogowego sołectwa Orłowice”. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia...

Ogłoszenie wyników postępowania przetargu nieograniczonego na zadania pn: "Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy alei Wojska Polskiego w Mirsu"

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Uzbrojenie terenów...

PRZETARG NIEOGRANICZONY na "Przebudowę ciągu dróg nr 332 i 334 w Giebułtowie na długości 75 m w kilometrażu od 0+000 do 0+ 075(Intensywne opady deszczu i powódź - czerwiec 2013r.).

Mirsk.2017.07.17 DrG.271.24.2017.2 O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu na roboty budowlane o wartości poniżej 5.225.000 EURO na: Przebudowa ciągu dróg nr 332 i 334 w Giebułtowie na długości 75 m w kilometrażu od 0+000 do 0+ 075(Intensywne opady deszczu i powódź - czerwiec 2013r.). Wspólny Słownik Zamówień...

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA "Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Mirsk w trzech kolejnych sezonach zimowych: 2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020"

Mirsk.2017.07.13 DrG.271.23.2017.2 O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu na usługi o wartości poniżej 209.000 EURO na: „Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Mirsk w trzech kolejnych sezonach zimowych: 2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020”. Wspólny Słownik Zamówień CPV:...

Przetarg nieograniczony na nadzór zadania pn: "Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy alei Wojska Polskiego w Mirsku"

GMINA MIRSK, 59-630 Mirsk, plac Wolności 39 tel. 75 6470440, fax: 75 6470469, gmina@mirsk.pl ogłasza przetarg nieograniczony na usługę pn: NADZÓR INWESTORSKI ZADANIA PN: „Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy alei Wojska Polskiego w Mirsku”. 1. Wspólny słownik zamówień (CPV) Usługi nadzoru...

Informacja o złożonych ofertach i środkach finansowych przeznaczonych na zadanie pn: "Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy alei Wojska Polskiego w Mirsku"

Gmina Mirsk w załączeniu umieszcza zbiorcze zestawienia ofert otwartych w dniu 10.07.2017r. oraz środkach przeznaczonych na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn: "Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy alei Wojska Polskiego w Mirsku".

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o posiadaniu do zbycia w drodze drugich rokowań po dwóch przetargach nieograniczonych i jednych rokowaniach, które zakończyły się wynikiem negatywnym udziału w nieruchomości: - udział 2/4 w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Giebułtowie – Giebułtówku nr 48, oznaczonej jako działka nr 643/1 obręb Giebułtów o pow. 0,0570 ha.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że posiada do zbycia w drodze drugich rokowań po dwóch przetargach nieograniczonych, i jednych rokowaniach, które zakończyły się wynikiem negatywnym udział w nieruchomości: - udział 2/4 w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w...

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na zadanie pn: "Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy alei Wojska Polskiego w Mirsku".

W związku z planowanym uzupełnieniem SIWZ na zadanie pn: "Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy alei Wojska polskiego w Mirsku" o dodatkowe zapisy formularza umowy, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, Gmina Mirsk informuję, że zgodnie z art. 38 ust. 4a) i ust. 6 ustawy z dnia 29 styczeń 2004r. Prawo zamówień publicznych...

Uniewaznienie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego pn.Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją centralnego ogrzewania w budynku użyteczności publicznej przy Placu Wolności 40 w Mirsku

Mirsk dnia 21.06.2017r. Nasz znak: IRI.271.03.2017.6 W nawiązaniu do ogłoszonego w dniu 31.05.2017r. na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 522064-N-2017 i 90832-2017 oraz stronie internetowej http//bip.mirsk.pl przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją centralnego...

OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA NA „Remont mostu sklepionego kamiennego na Czarnym Potoku w Mirsku w ciągu drogi gminnej nr 112703D”.

Mirsk.2017.06.12 DrG.271.18.2017.9 OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA Działając na podstawie art.92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz.2164 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie...

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::