Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie wyników przetargu na zadanie pn: "Dostawa opału do jednostek organizacyjnych Gminy Mirsk w sezonie grzewczym 2017/2018".

Stosownie do art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017r. poz. 1579) Gmina Mirsk informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn: „Dostawa opału do jednostek organizacyjnych Gminy Mirsk w sezonie grzewczym 2017/2018”, Komisja...

Informacje o złożonych ofertach i środkach finansowych przeznaczonych na zadanie pn. Nadzór inwestorski nad termomodernizacją wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk.

Gmina Mirsk w załączeniu zamieszcza zbiorcze zestawienie ofert, otwartych w dniu 10.10.2017 r. oraz informacje o środkach jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o złożonych ofertach i środkach finansowych przeznaczonych na zadanie pn: "Dostawa opału do jednostek organizacyjnych Gminy Mirsk w sezonie grzewczym 2017/2018".

Gmina Mirsk w załączeniu zamieszcza zbiorcze zestwaienie ofert otwartych w dniu 09.10.2017r. oraz o środkach finansowych przeznaczonych na sfinansowanie zadania pn: "Dostawa opału do jednostek organizacyjnych Gminy Mirsk w sezonie grzewczym 2017/2018".

Przetarg nieograniczony na zadanie pn."Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk"

Znak sprawy:IN2.7021.31.2017 Mirsk, dnia 05.10.2017r. O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu na roboty budowlane o wartości poniżej 5.225.000 EURO GMINA MIRSK, 59-630 Mirsk, plac Wolności 39 tel. 75 6470440, fax: 75 6470469, gmina@mirsk.pl ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: Termomodernizacja wielorodzinnych budynków...

Ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego na usługę pn: "Udzielenie kredytu złotówkowego, długoterminowego na realizacje trzech zadań inwestycyjnych w Gminie Mirsk".".

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) Gmina Mirsk informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn: „Udzielenia kredytu złotówkowego,...

Przetarg nieograniczony na zadanie pn: "Dostawa opału do jednostek organizacyjnych Gminy Mirsk w sezonie grzewczym 2017/2018".

GMINA MIRSK, 59-630 Mirsk, plac Wolności 39 tel. 75 64 70 440, fax: 75 64 70 469, gmina@mirsk.pl ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: Dostawa opału do jednostek organizacyjnych Gminy Mirsk w sezonie grzewczym 2017/2018. 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Oleje opałowe – kod: 09.13.50.00-4, Węgiel i paliwa...

Informacja o złóżonych ofertach i środkach finansowych przeznaczonych na usługę pn: "Udzielenie kredytu złotówkowego, długoterminowego na trzy zadania inwestycyjne w Gminie Mirsk".

Gmina Mirsk w załączeniu zamieszcza zbiorcze zestawienie ofert otwartych w dniu 28.09.2017r. oraaz środkach finansowych przeznaczonych na sfinansowanie zadania pn: "Udzielenie kredytu złotówkowego, długoterminowego na trzy zadania inwestycyjne w Gminie Mirsk"

Nadzór inwestorski zadania pn: "Termomodernizacja wielorodzinnych budynk ow mieszkalnych w Gminie Mirsk".

GMINA MIRSK, 59-630 Mirsk, plac Wolności 3 tel. 75 6470440, fax: 75 6470469, gmina@mirsk.pl ogłasza przetarg nieograniczony na usługę pn: NADZÓR INWESTORSKI ZADANIA PN: „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk”. 1. Wspólny słownik zamówień (CPV) Usługi nadzoru budowlanego...

Ogłoszenie wykinów przetargu na zadanie pn: "Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk".

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 i 7 oraz art.92 ust. 2 ) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1579 Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Termomodernizacja wielorodzinnych...

PRZETARG NIEOGRANICZONY na Udzielenia kredytu złotówkowego, długoterminowego na trzy zadania inwestycyjne w Gminie Mirsk.

Znak sprawy: ZP.271.80.2017 Mirsk, dnia: 18.09.2017r. O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu na usługi o wartości poniżej kwoty 209.000 EURO GMINA MIRSK, 59-630 Mirsk, Plac Wolności 39 tel. 75 6470440, fax: 75 6470469, gmina@mirsk.pl ogłasza przetarg nieograniczony prowadzony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo...

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::