Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie wyników postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Modernizacja budynku remizy OSP w Mirsku"

Mirsk dnia 05.06.2017r. Nasz znak: IRI.271.02.2017.14 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Stosownie do art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2016r. poz. 1020) Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na...

Przetarg nieograniczony na zadanie pn: "Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy alei Wojska Polskiego w Mirsku

GMINA MIRSK, 59-630 Mirsk, plac Wolności 39 tel. 75 6470440, fax: 75 6470469, gmina@mirsk.pl ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: UZBROJENIE TERENÓW AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZY ALEI WOJSKA POLSKIEGO W MIRSKU Znak sprawy: ZP.271.52.2017 1. Wspólny słownik zamówień (CPV) roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów...

Ogłoszenie wyników zapytania oferowego na wybór wykonawcy usługi pn: "Prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Mirsk".

Gmina Mirsk informuje, że w procedurze zapytania ofertowego na wybór wykonawcy usługi pn: "Prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Mirsk" jako najkorzystniejszą wybrano ofertę biura audytora p. Ewa Piotrowska, ul. Matwiejewa 19/6, 64-920 Piła za cenę 14.200,0 zł. Oferta spełniała wszystkie wymogi zamawiającego. W załączeniu: 1)...

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o przeprowadzeniu I-wszego ustnego ograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej rampą w granicach działki nr 169/17 obręb 2 Mirsk o pow. 0,0019 ha.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, iż komisja przetargowa w składzie wyznaczonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk zarządzeniem nr 81/2016 z dnia 24.06.2016r. 1/ Aneta Szabla – przewodnicząca komisji 2/ Mariusz Pastuszek – członek komisji 3/ Tadeusz Nowik – członek...

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA NA„ Świadczenie usług w zakresie utrzymania porządku i czystości na gminnych: ulicach, placach, drogach i drogowych obiektach inżynierskich w okresie od 01 czerwca 2017r. do 31 maja 2020r. w podziale na 3 zadania”.

Mirsk.2017.05.31 DrG.271.16.2017.8 OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA Działając na podstawie art.92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz.2164 i Dz.U. z 2016r. poz. 1020) Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją centralnego ogrzewania w budynku użyteczności publicznej przy Placu Wolności 40 w Mirsku w

Znak sprawy: IRI.271.03.2017.02 Mirsk, dnia 31.05.2017r. O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu na roboty budowlane o wartości poniżej 5.225.000 EURO GMINA MIRSK, 59-630 Mirsk, plac Wolności 39 tel. 75 6470440, fax: 75 6470469, gmina@mirsk.pl ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją centralnego...

Zapytanie ofertowe na usługę w zakresie: "Prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Mirsk".

GMINA MIRSK – Plac Wolności 39 – 59-630 Mirsk tel. 75 6470440 fax 75 6470469, e-mail: gmina@mirsk.pl NIP 616-10-08-487 Znak sprawy: ZP.271.51.2017 Mirsk, dnia: 25.05.2017r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wybór wykonawcy usługi w zakresie „Prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Mirsk”. I. Szczegóły...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA „Remont mostu sklepionego kamiennego na Czarnym Potoku w Mirsku w ciągu drogi gminnej nr 112703D”.

Mirsk.2017.05.16 DrG.271.18.2017.2 O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu na roboty budowlane o wartości poniżej 5.225.000 EURO na: „Remont mostu sklepionego kamiennego na Czarnym Potoku w Mirsku w ciągu drogi gminnej nr 112703D”. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 45.00.00.00-7, 45.22.11.11-3, 45.22.11.19-9 1. Zamawiający:...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA „ Świadczenie usług w zakresie utrzymania porządku i czystości na gminnych: ulicach, placach, drogach i drogowych obiektach inżynierskich w okresie od 01 czerwca 2017r. do 31 maja 2020r. w podziale na 3 zadania”.

Mirsk.2017.05.15 DrG.271.16.2017.2 O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu na usługi o wartości poniżej 209.000 EURO na: „ Świadczenie usług w zakresie utrzymania porządku i czystości na gminnych: ulicach, placach, drogach i drogowych obiektach inżynierskich w okresie od 01 czerwca 2017r. do 31 maja 2020r. w podziale na 3 zadania”. ...

Ogłoszenie wyników postępowania przetargu nieograniczonego na usługę pn: Nadzór Inwestorski zadania pn: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ze Stacją Uzdatniania Wody w Giebyłtowie"

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) Gmina Mirsk informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn: Nadzór Inwestorski zadania pn: „Budowa...

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::