Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

I nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana w granicach działki nr 566/4 obręb 2 Mirsk o powierzchni 0,8382 ha. Prawo własności Gminy Mirsk ujawnione jest w KW JG1S/00028461/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lwówku Śl. - IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK Na podstawie § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg pisemny...

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa oświetlenia drogowego sołectwa Orłowice”.

Mirsk.2017.09.06 DrG.271.19.2017.15 OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA Działając na podstawie art.92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz.1579) Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na...

Informacja o złożonych ofertach i środkach finansowych przeznaczonych na zadanie pn: Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk"

Gmina Mirsk w załączeniu zamieszcza zbiorcze zestawienie ofert otwartych w dniu 31.08.2017r. oraz o środkach przeznaczonych na sfinansowanie zadania pn: "Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk".

Ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego na zadania pn: "Przebudowę ciągu dróg nr 332 i 334 w Giebułtowie na długości 75 m w kilometrażu od 0+000 do 0+ 075 (Intensywne opady deszczu i powódź - czerwiec 2013r.)"

Działając na podstawie art.92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz.1579 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę ciągu dróg nr 332 i 334 w...

Ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego na usługę pn: "Dowóz i odwód uczniów do szkół z terenu Gminy Mirsk" - Zadanie nr 1.

Gmina Mirsk informuje, iż na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn: „Dowóz i odwóz uczniów do szkół...

Informacja o złożonych ofertach i środkach finansowych przeznaczonych na usługę pn: "Dowóz i odwód uczniów do szkół z terenu Gminy Mirsk" - Zadanie nr 1

Gmina Mirsk w załączeniu zamieszcza zbiorcze zestawienie ofert otwartych w dniu 18.08.2017r. oraz środkach przeznaczonych na sfinansowanie uzługi pn; "Dowóz i odwóz uczniów do szkół z terenu Gminy Mirsk" - Zadanie nr 1.

Przetarg nieograniczony na zadanie pn: "Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk".

GMINA MIRSK, 59-630 Mirsk, plac Wolności 39 tel. 75 6470440, fax: 75 6470469, gmina@mirsk.pl Znak sprawy: IN2.7021.07.2017 ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk 1.WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) Roboty budowlane – kod: 45000000-7 Roboty...

Ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego na nadzór inwestorski zadania pn: "Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy alei Wojska Polskiego w Mirsu"

Gmina Mirsk informuje, że na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) Gmina Mirsk informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn: Nadzór Inwestorski zadania...

Przetarg nieogrniczony na usługę pn: "Dowóz i odwóz uczniów do szkół z terenu Gminy Mirsk - Zadanie nr 1"

GMINA MIRSK, 59-630 Mirsk, Plac Wolności 39 t tel. 75 6470440, fax: 75 6470469, gmina@mirsk.pl ogłasza przetarg nieograniczonyprowadzony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą PZP, na: 1. Nazwa zamówienia: Dowóz...

Informacja o złożonych ofertach i środkach finansowych przeznaczonych na nadzór inwestorski zadania pn: "Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy alei Wojska Polskiego w Mirsku"."

Gmina Mirsk w załączeniu zamieszcza zbiorcze zestawienia ofert otwartych w dniu 10.08.2017r. oraz środkach finansowych przeznaczonych na sfinansowanie nadzoru inwestorskiego zadania pn: "Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy alei Wojska Polskiego w Mirsku".

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::