Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego na usługę pn: "Dowóz i odwód uczniów do szkół z terenu Gminy Mirsk".

Gmina Mirsk informuje, iż na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn: „Dowóz i odwóz uczniów...

Informacja o złozonych ofertach i środkach finansowych przeznaczonych na usługę pn: "Dowóz i odwód uczniów do szkół z terenu Gminy Mirsk"

Gmina Mirsk w załączeniu zamieszcza zbiorcze zestawienia ofert otwartych w dniu 07.08.2017r. oraz środkach przeznaczonych na sfinansowanie usługi pn: "Dowóz i odwóz uczniów do szkół z terenu Gminy Mirsk".

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej wraz z udziałem 28 % w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu - lokal gospodarczy w budynku gospodarczym (bez umowy najmu) przy ul. Ogrodowej w Mirsku, oraz przynależny grunt w granicach działki nr 411/1 obręb 2 Mirsk o łącznej pow. 0,0113 ha w udziale 28 % w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej wraz z udziałem 28 % w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu. Przedmiotem sprzedaży jest lokal gospodarczy w budynku gospodarczym (bez umowy...

OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA NA „Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Mirsk w trzech kolejnych sezonach zimowych: 2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020”

Mirsk.2017.08.03 DrG.271.23.2017.8 OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA Działając na podstawie art.92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz.2164 i Dz.U. z 2016r. poz. 1020) Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu...

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż następującej nieruchomości lokalowej: lokal mieszkalny nr 2 w budynku nr 1 w Rębiszowie oraz przynależny grunt w granicach działki nr 694 obręb Rębiszów o pow. 0,11 ha w udziale 20,10%.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż następującej nieruchomości lokalowej: - lokal mieszkalny nr 2 w budynku nr 1 w Rębiszowie, oraz przynależny grunt w granicach działki nr 694 obręb Rębiszów o pow. 0,11 ha w udziale 20,10%. Sąd...

II Przetarg nieograniczony na nadzór inwestorski zadania pn: "Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy alei Wojska Polskiego w Mirsku".

GMINA MIRSK, 59-630 Mirsk, plac Wolności 39 tel. 75 6470440, fax: 75 6470469, gmina@mirsk.pl ogłasza przetarg II nieograniczony na usługę pn: NADZÓR INWESTORSKI ZADANIA PN: „Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy alei Wojska Polskiego w Mirsku”. 1. Wspólny słownik zamówień (CPV) Usługi...

Przetarg nieogrniczony na usługę pn: "Dowóz i odwóz uczniów do szkół z terenu Gminy Mirsk"

GMINA MIRSK, 59-630 Mirsk, Plac Wolności 39 tel. 75 6470440, fax: 75 6470469, gmina@mirsk.pl ogłasza przetarg nieograniczony prowadzony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą PZP, na: 1. Nazwa zamówienia: Dowóz...

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA "Budowę oświetlenia drogowego sołectwa Orłowice"

Mirsk.2017.07.25 DrG.271.19.2017.2 O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu na roboty budowlane o wartości poniżej 5.225.000 EURO na: „Budowa oświetlenia drogowego sołectwa Orłowice”. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia...

Ogłoszenie wyników postępowania przetargu nieograniczonego na zadania pn: "Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy alei Wojska Polskiego w Mirsu"

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Uzbrojenie terenów...

PRZETARG NIEOGRANICZONY na "Przebudowę ciągu dróg nr 332 i 334 w Giebułtowie na długości 75 m w kilometrażu od 0+000 do 0+ 075(Intensywne opady deszczu i powódź - czerwiec 2013r.).

Mirsk.2017.07.17 DrG.271.24.2017.2 O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu na roboty budowlane o wartości poniżej 5.225.000 EURO na: Przebudowa ciągu dróg nr 332 i 334 w Giebułtowie na długości 75 m w kilometrażu od 0+000 do 0+ 075(Intensywne opady deszczu i powódź - czerwiec 2013r.). Wspólny Słownik Zamówień...

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::