Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o posiadaniu do zbycia w drodze drugich rokowań po dwóch przetargach nieograniczonych i jednych rokowaniach, które zakończyły się wynikiem negatywnym udziału w nieruchomości: - udział 2/4 w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Giebułtowie – Giebułtówku nr 48, oznaczonej jako działka nr 643/1 obręb Giebułtów o pow. 0,0570 ha.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że posiada do zbycia w drodze drugich rokowań po dwóch przetargach nieograniczonych, i jednych rokowaniach, które zakończyły się wynikiem negatywnym udział w nieruchomości: - udział 2/4 w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w...

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na zadanie pn: "Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy alei Wojska Polskiego w Mirsku".

W związku z planowanym uzupełnieniem SIWZ na zadanie pn: "Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy alei Wojska polskiego w Mirsku" o dodatkowe zapisy formularza umowy, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, Gmina Mirsk informuję, że zgodnie z art. 38 ust. 4a) i ust. 6 ustawy z dnia 29 styczeń 2004r. Prawo zamówień publicznych...

Uniewaznienie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego pn.Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją centralnego ogrzewania w budynku użyteczności publicznej przy Placu Wolności 40 w Mirsku

Mirsk dnia 21.06.2017r. Nasz znak: IRI.271.03.2017.6 W nawiązaniu do ogłoszonego w dniu 31.05.2017r. na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 522064-N-2017 i 90832-2017 oraz stronie internetowej http//bip.mirsk.pl przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją centralnego...

OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA NA „Remont mostu sklepionego kamiennego na Czarnym Potoku w Mirsku w ciągu drogi gminnej nr 112703D”.

Mirsk.2017.06.12 DrG.271.18.2017.9 OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA Działając na podstawie art.92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz.2164 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie...

Ogłoszenie wyników postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Modernizacja budynku remizy OSP w Mirsku"

Mirsk dnia 05.06.2017r. Nasz znak: IRI.271.02.2017.14 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Stosownie do art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2016r. poz. 1020) Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na...

Przetarg nieograniczony na zadanie pn: "Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy alei Wojska Polskiego w Mirsku

GMINA MIRSK, 59-630 Mirsk, plac Wolności 39 tel. 75 6470440, fax: 75 6470469, gmina@mirsk.pl ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: UZBROJENIE TERENÓW AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZY ALEI WOJSKA POLSKIEGO W MIRSKU Znak sprawy: ZP.271.52.2017 1. Wspólny słownik zamówień (CPV) roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów...

Ogłoszenie wyników zapytania oferowego na wybór wykonawcy usługi pn: "Prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Mirsk".

Gmina Mirsk informuje, że w procedurze zapytania ofertowego na wybór wykonawcy usługi pn: "Prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Mirsk" jako najkorzystniejszą wybrano ofertę biura audytora p. Ewa Piotrowska, ul. Matwiejewa 19/6, 64-920 Piła za cenę 14.200,0 zł. Oferta spełniała wszystkie wymogi zamawiającego. W załączeniu: 1)...

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o przeprowadzeniu I-wszego ustnego ograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej rampą w granicach działki nr 169/17 obręb 2 Mirsk o pow. 0,0019 ha.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, iż komisja przetargowa w składzie wyznaczonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk zarządzeniem nr 81/2016 z dnia 24.06.2016r. 1/ Aneta Szabla – przewodnicząca komisji 2/ Mariusz Pastuszek – członek komisji 3/ Tadeusz Nowik – członek...

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA NA„ Świadczenie usług w zakresie utrzymania porządku i czystości na gminnych: ulicach, placach, drogach i drogowych obiektach inżynierskich w okresie od 01 czerwca 2017r. do 31 maja 2020r. w podziale na 3 zadania”.

Mirsk.2017.05.31 DrG.271.16.2017.8 OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA Działając na podstawie art.92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz.2164 i Dz.U. z 2016r. poz. 1020) Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją centralnego ogrzewania w budynku użyteczności publicznej przy Placu Wolności 40 w Mirsku w

Znak sprawy: IRI.271.03.2017.02 Mirsk, dnia 31.05.2017r. O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu na roboty budowlane o wartości poniżej 5.225.000 EURO GMINA MIRSK, 59-630 Mirsk, plac Wolności 39 tel. 75 6470440, fax: 75 6470469, gmina@mirsk.pl ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją centralnego...

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::