Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA „Remont mostu sklepionego kamiennego na Czarnym Potoku w Mirsku w ciągu drogi gminnej nr 112703D”.

Mirsk.2017.05.16 DrG.271.18.2017.2 O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu na roboty budowlane o wartości poniżej 5.225.000 EURO na: „Remont mostu sklepionego kamiennego na Czarnym Potoku w Mirsku w ciągu drogi gminnej nr 112703D”. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 45.00.00.00-7, 45.22.11.11-3, 45.22.11.19-9 1. Zamawiający:...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA „ Świadczenie usług w zakresie utrzymania porządku i czystości na gminnych: ulicach, placach, drogach i drogowych obiektach inżynierskich w okresie od 01 czerwca 2017r. do 31 maja 2020r. w podziale na 3 zadania”.

Mirsk.2017.05.15 DrG.271.16.2017.2 O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu na usługi o wartości poniżej 418.000 EURO na: „ Świadczenie usług w zakresie utrzymania porządku i czystości na gminnych: ulicach, placach, drogach i drogowych obiektach inżynierskich w okresie od 01 czerwca 2017r. do 31 maja 2020r. w podziale na 3 zadania”. Wspólny...

Ogłoszenie wyników postępowania przetargu nieograniczonego na usługę pn: Nadzór Inwestorski zadania pn: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ze Stacją Uzdatniania Wody w Giebyłtowie"

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) Gmina Mirsk informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn: Nadzór Inwestorski zadania pn: „Budowa...

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku - Przetarg nieograniczony w formie licytacji ustnej na najem garażu: 1. Garaż murowany położony w Mirsku przy ul. Betleja 24, powierzchnia użytkowa - 11,73 m2.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku O G Ł A S Z A Przetarg nieograniczony w formie licytacji ustnej na najem n/w garażu: 1. Garaż murowany położony w Mirsku przy ul. Betleja 24, powierzchnia użytkowa - 11,73 m2. Stawka wywoławcza za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi: 4,90zł + VAT 23% . Warunkiem przystąpienia...

Przetarg nieograniczony na zadanie pn: "Modernizacja budynku remizy OSP Mirsk".

O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu na roboty budowlane o wartości poniżej 5.225.000 EURO GMINA MIRSK, 59-630 Mirsk, plac Wolności 39 tel. 75 6470440, fax: 75 6470469, www.mirsk.pl e-mail: gmina@mirsk.pl ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: Modernizacja budynku remizy OSP Mirsk 1. Wspólny słownik zamówień...

Ogloszenie o wynikach zapytania ofertowego na realizację zadania pn. Wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Giebułtowie"

Znak sprawy: IRI.721.01.2017.07 Protokół otwarcia i wyboru ofert w procedurze zapytania ofertowego dla zamówienia poniżej 30.000 euro. 1.Nazwa zamówienia: „Wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Giebułtowie”. 2.Nazwa Zamawiającego realizującego zamówienie: GMINA MIRSK 3. Przedmiot...

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk na zbycie w drodze I-go ustnego przetargu ograniczonego nieruchomości zabudowanej rampą w granicach działki nr 169/17 obręb 2 Mirsk o pow. 0,0019 ha.

Mirsk dnia 18.04.2017r. OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że posiada do zbycia w drodze I-go ustnego przetargu ograniczonego nieruchomość zabudowaną rampą w granicach działki nr 169/17 obręb 2 Mirsk o pow. 0,0019 ha. Dla nieruchomości złożony został wniosek do IV Wydziału Ksiąg Wieczystych...

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA „Roboty drogowe remontowe w zakresie napraw nawierzchni bitumicznych, nawierzchni powierzchniowo utrwalanych, oraz naprawy urządzeń odwadniających drogi gminne i wewnętrzne oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Mirsk w roku 2017”

Mirsk.2017.04.14 DrG.271.11.2017.9 OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA Działając na podstawie art.92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz.2164) Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na „Roboty...

Informacja o złożonych ofertach zamówienia na: Nadzór inwestorski zadania pn: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ze Stacją Uzdatniania Wody w Giebułtowie"

Gmina Mirsk w załączeniu przedkłada zbiorcze zestawiena ofert otwartych w dniu 14.04.2017r. na: Nadzór inwestorski zadania pn: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ze Stacją Uzdatniania Wody w Giebułtowie" wraz z informacją o środkach przeznaczonych na finansowanie zadania w podziale na: Zadanie nr 1 i Zadanie nr...

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku - ogłoszenie wyników na wykonanie okresowej kontroli 5-letniej polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji elektrycznej i piorunochronnej.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA WYKONANIE OKRESOWEJ KONTROLI 5-letniej INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku informuje, iż w wyniku rozstrzygniętego zapytania ofertowego na zadanie pn:„Wykonanie okresowej kontroli 5-letniej polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji...

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::