Aktualności

XLV SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK - 28.06.2018 r.

Rada Miejska Gminy Mirsk zaprasza na XLV sesję Rady, która odbędzie się 28 czerwca 2018 r. o godz. 15 00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk przy placu Wolności 39.

 Proponowany porządek obrad:


1. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 30.05.2018 r.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mirsk za rok 2017:

a)   przedstawienie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mirsk za rok 2017 oraz informacji o stanie mienia komunalnego,

b)  przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Mirsk za 2017 rok,

c)   przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Mirsk o wykonaniu budżetu Gminy Mirsk za 2017 rok oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Mirsk za 2017 rok,

d)   przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Mirsk o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Mirsk za 2017 rok,

e)  dyskusja,

f)  podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mirsk za 2017 rok,

g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Mirsk za 2017 rok.

3.  Podjęcie uchwał w sprawie:

a)  tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Mirsk,

b)  likwidacji stanowisk pracy w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Mirsku i Zespole Szkół Licealno– Gimnazjalnych w Mirsku,

c)  zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej Gminy Mirsk na II półrocze 2018 r.,

d)  zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Mirsk na II półrocze 2018r.,

e)  zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Rady Miejskiej Gminy Mirsk na II półrocze 2018r.,

f)   zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Gminy Mirsk na II półrocze 2018r.,

g)   zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa oraz Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Gminy Mirsk na II półrocze 2018r.,

h)  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Mirsk.

4. Zatwierdzenie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Mirsk z kontroli gospodarowania ZFŚS w Szkole Podstawowej w Krobicy.

5. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje, zapytania, wnioski, opinie.

7. Sprawy różne.

8. Informacje i komunikaty, korespondencja przewodniczącej Rady.

 

 W dniu 26 czerwca 2018 r. o godz. 1600 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej Gminy Mirsk.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Omówienie materiałów na sesję w dniu 28.06.2018 r.
  2. Sprawy różne.

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 14.06.2018 r.
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska Gminy Mirsk
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Agnieszka Miluta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 czerwca 2018 12:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Miluta
Ilość wyświetleń: 630
14 czerwca 2018 13:00 (Agnieszka Miluta) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 czerwca 2018 12:59 (Agnieszka Miluta) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 czerwca 2018 12:57 (Agnieszka Miluta) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::