Aktualności

XL SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK - 15.01.2018 r.

Rada Miejska Gminy Mirsk zaprasza na XL sesję Rady, która odbędzie się 15 stycznia 2018 r. o godz. 1100 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk przy placu Wolności 39.  

Proponowany porządek obrad sesji:
1. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej w 2018 r.,
  2) uchwały budżetowej na rok 2018:
    a) wystąpienie Burmistrza – przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
    b) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
    c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
    d) odczytanie opinii  komisji rady,
    e) przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie zgłoszonych przez komisje rady wniosków  do projektu budżetu w tym proponowanych autopoprawek,
    f) dyskusja nad  projektem budżetu i nieuzgodnionymi wnioskami komisji rady,
    g) głosowanie każdego wniosku i autopoprawek osobno,
    h) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej uwzględniające przyjęte autopoprawki i zgłoszone wnioski
  3) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa oraz Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Gminy Mirsk na I półrocze 2018 roku,
  4) zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Gminy Mirsk na I półrocze 2018 roku,
  5) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Rady Miejskiej Gminy Mirsk na I półrocze 2018 roku,
  6) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Mirsk na I półrocze 2018 roku.
2. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.
3. Interpelacje, zapytania, wnioski, opinie.
4. Sprawy różne.
5. Informacje i komunikaty, korespondencja przewodniczącej Rady.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 09.01.2018 r.
Dokument wytworzony przez: Podinspektor ds. obsługi Rady Miejskiej Gminy Mirsk
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Małgorzata Paszko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 stycznia 2018 14:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Paszko
Ilość wyświetleń: 163
09 stycznia 2018 14:34 Małgorzata Paszko - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::