Aktualności

XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK - 26.04.2018 r.

Rada Miejska Gminy Mirsk zaprasza na XLIII sesję Rady, która odbędzie się 26 kwietnia 2018 r. o godz. 1300 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk przy placu Wolności 39.

Proponowany porządek obrad:

1. Stan dróg i oświetlenia w Gminie Mirsk:

a) wystąpienie Burmistrza,

b) wystąpienie zaproszonych gości,

c) dyskusja,

d) podjęcie ewentualnych wniosków.

2. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian budżetu na 2018 rok,

b) wyrażenia zgody na zmianę udziałów,

c)  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Mirsk,

d) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mirsk na czas oznaczony do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą,

e)  zmiany Uchwały Nr XXXV/193/09 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2009 r.

3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.

4. Interpelacje, zapytania, wnioski, opinie.

5. Sprawy różne.

6. Informacje i komunikaty, korespondencja przewodniczącej Rady.

Jednocześnie informuję, że w dniu 24 kwietnia 2018 r. o godz. 1600 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej Gminy Mirsk.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Omówienie materiałów na sesję w dniu 26.04.2018 r.
  2. Sprawy różne.

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.04.2018 r.
Dokument wytworzony przez: Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej Gminy Mirsk
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Agnieszka Miluta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 kwietnia 2018 13:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Miluta
Ilość wyświetleń: 208
19 kwietnia 2018 13:50 Agnieszka Miluta - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 kwietnia 2018 13:48 Agnieszka Miluta - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::