Aktualności

XLIV SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK - 30.05.2018 r.

Rada Miejska Gminy Mirsk zaprasza na XLIV sesję Rady, która odbędzie się 30 maja 2018 r. o godz. 15 00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk przy placu Wolności 39.

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Zatwierdzenie protokołów z sesji z dni: 29.03.2018 r. i  26.04.2018 r

2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:

 

a) wystąpienie Burmistrza,

 

b) wystąpienie zaproszonych gości,

 

c) dyskusja,

 

d) podjęcie ewentualnych wniosków.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

 

a) aktualności studium i planów miejscowych w Gminie Mirsk,

 

b) zmiany Uchwały Nr XL/319/18 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 15 stycznia 2018r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej, 

 

c) zmian budżetu na 2018 rok,

 

d) zatwierdzenia rocznego sprawozdanie finansowego za 2017 rok SP ZOZ Gminy Mirsk,

 

e) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Mirsk za 2017 rok,

 

f)  wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Mirsk. 

 

g) zmiany liczby drzew wchodzących w skład pomnika przyrody szpaleru drzew rosnących na terenie miasta Mirsk,

 

h) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Mirsk,

 

i) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Mirsk,

 

j) zmiany Uchwały Nr XXX/215/17 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Mirsk,

 

k) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mirsk na czas oznaczony do 5 lat z dotychczasowym dzierżawcą,

 

l) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mirsk na czas oznaczony do 10 lat,

4. Zatwierdzenie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Mirsk z kontroli funkcjonowania Straży Miejskiej w Mirsku w latach 2014-2015.

5. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje, zapytania, wnioski, opinie.

7. Sprawy różne.

8. Informacje i komunikaty, korespondencja przewodniczącej Rady.

 

 

 

Jednocześnie informuję, że w dniu 28 maja 2018 r. o godz. 1600 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej Gminy Mirsk.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

  1. Omówienie materiałów na sesję w dniu 30.05.2018 r.
  2. Sprawy różne.

 

 

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 22.05.2018 r.
Dokument wytworzony przez: Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej Gminy Mirsk
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Agnieszka Miluta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 maja 2018 12:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Miluta
Ilość wyświetleń: 155
23 maja 2018 12:08 Agnieszka Miluta - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 maja 2018 12:08 Agnieszka Miluta - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::