Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony na usługę pn: "Udzielenie kredytu złotówkowego, długoterminowego na realizację dwóch zadań inwestycyjnych w Gminie Mirsk".

GMINA MIRSK, 59-630 Mirsk, Plac Wolności 39 tel. 75 6470440, fax: 75 6470469, gmina@mirsk.pl ogłasza przetarg nieograniczony prowadzony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp. Znak sprawy: IN.271.30.2018 1. Nazwa...

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego pn.„Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-usługowej oraz sprzętu i oprogramowania (w tym licencji) spełniającego funkcję systemu monitorowania kompetencji uczniów dla dwóch szkół w Gminie Mirsk”.

Nasz znak: UT.042.1.2017 Mirsk, dnia 23 .10.2018r. OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1579 Gmina Mirsk informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na...

Informacja o złożonych ofertach na „Dostawę i inst5alację infrastruktury sieciowo-usługowej oraz sprzętu i oprogramowania (w tym licencji) spełniającego funkcję systemu monitorowania kompetencji uczniów dla dwóch szkół w Gminie Mirsk.

Gmina Mirsk w załączeniu zamieszcza informację o ofertach otwartych w dniu 22.10.2018r. oraz informację o środkach jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Na ww zadanie wpłynęła jedna oferta – Euroimpex SA, ul. Mydlana 3b, 51-502 Wrocław o wartości 288.995,00 zł i spełniająca pozostałe wymogi Zamawiającego zawarte w...

OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU NIEGOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ OPAŁU DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIRSK W SEZONIE GRZEWCZYM 2018/2019

ZP. 271.1.2018 Mirsk, dnia 17.10.2018r. OGŁOSZENIE Stosownie do art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2017r. poz. 1579) Gmina Mirsk informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn: „Dostawa opału do jednostek organizacyjnych...

Zmiana do ogłoszenia o przetargu na „ Dostawę i instalację infrastruktury sieciowo-usługowej oraz sprzętu i oprogramowania (w tym licencji) spełniającego funkcję systemu monitorowania kompetencji uczniów dla dwóch szkół w Gminie Mirsk”

W dniu 17.10.2018 r. Zamawiający – Gmina Mirsk- dokonał zmiany SIWZ w zakresie terminu do składania ofert. Zamawiający ustala nowy termin składania ofert na dzień 22.10. godź. 10.00

PROTOKÓŁ KOMISJI PRZETARGOWEJ Z SESJI OTWARCIA OFERT DOSTAWY OPAŁU DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIRSK W SEZONIE GRZEWCZYM 2018/2019

ZP. 271.1.2018 Mirsk, dnia 12.10.2018r. PROTOKÓŁ KOMISJI PRZETARGOWEJ Z SESJI OTWARCIA OFERT DOSTAWY OPAŁU DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIRSK W SEZONIE GRZEWCZYM 2018/2019 DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŻEJ 221.000,00 EURO Działając na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych art....

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::