Zagospodarowanie Przestrzenne


MAPA

Plan Zagospodarowania Przestrzennego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Mirsk 


  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Mirsk - edycja 2018 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Mirsk - edycja 2018


  1.pdf Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Mirsk - 2006

 

  2.pdf Uchwała nr XL/285/06 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 24.02.2006r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Mirsk w granicach administracyjnych

 

  uchwala_xxxix22009.doc Uchwała nr XXXIX /220/09 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 26.06.2009r. w sprawie sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mirsk w granicach administracyjnych dla działek o nr 228, 252/2, 252/3, 251, 253 i cz. 252/1, obręb II Mirsk

 

 

  uchwala_xxxix22109.doc Uchwała nr XXXIX /221/09 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 26.06.2009r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Giebułtów gmina Mirsk

 

  uchwala_xxxix22209.doc Uchwała nr XXXIX /222/09 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 26.06.2009r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla złoża bazaltu „Kłopotno I – Pole 548,1” wraz z terenami przyległymi, w gminie Mirsk

 

  uchwala_xli23809.zip Uchwała nr XLI /238/09 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 25.09.2009r. o zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mirsk

 

  uchwala_xli23909.zip Uchwała nr XLI /239/09 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 25.09.2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mirsk w granicach administracyjnych dla działki o nr 566 (przed podziałem) obręb II Mirsk.

 

  uchwala_xli24009.zip Uchwała nr XLI /240/09 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 25.09.2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mirsk w granicach administracyjnych dla części działki o nr 446/2 obręb III Mirsk.

 

  uchwala_xli24109.zip Uchwała nr XLI /241/09 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 25.09.2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Mroczkowice, gmina Mirsk.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 grudnia 2017 13:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Kuźniar
Ilość wyświetleń: 17771
19 czerwca 2019 08:16 (Radosław Kuźniar) - Zmiana treści zakładki.
19 czerwca 2019 08:15 (Radosław Kuźniar) - Zmiana treści zakładki.
19 czerwca 2019 08:15 (Radosław Kuźniar) - Zmiana treści zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mirsk::