Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

V SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK - 07.02.2019 r.

Rada Miejska Gminy Mirsk zaprasza na V Sesję Rady, która odbedzie się 07.02.2019 r. o godz.13.00 w sali posiedzeń Urzedu Miasta i Gminy Mirsk przy placu Wolności 39 Proponowany porządek obrad: 1. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 28.12.2018r. 2. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zmiany statutu Sołectwa Brzeziniec, b) zmiany statutu...

IV SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK - 24.01.2019 r.

Rada Miejska Gminy Mirsk zaprasza na IV SESJĘ RADY, która odbędzie się 24 stycznia 2019 r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk przy placu Wolności 39 Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 24.01.2019 r 1. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 13.12.2018r. 2. Podjęcie uchwał w sprawie: a) przyjęcia...

III SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK - 28.12.2018 r.

Rada Miejska Gminy Mirsk zaprasza na III SESJĘ RADY, która odbędzie się 28 grudnia 2018 r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk przy placu Wolności 39 Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 28.12.2018 r.: 1. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zmian budżetu na 2018 r. b) niewygasania niezrealizowanych...

II SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK - 13.12.2018 r., godz. 15.00.

Rada Miejska Gminy Mirsk zaprasza na II SESJĘ RADY, która odbędzie się 13 grudnia 2018 r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk przy placu Wolności 39. Porządek obrad sesji Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 13.12.2018 r. 1. Złożenie ślubowania przez radnego. 2. Wybór wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej...

I SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK - 22.11.2018 r.

Rada Miejska Gminy Mirsk zaprasza na I sesję Rady, która odbędzie się 22 listopada 2018 r. o godz. 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk przy placu Wolności 39 Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Złożenie ślubowania przez radnych. 3. Złożenie ślubowania przez burmistrza. 4....

XLVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK - 18.10.2018 r.

Rada Miejska Gminy Mirsk zaprasza na XLVIII sesję Rady, która odbędzie się 18 pażdziernika 2018 r. o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk przy placu Wolności 39 Proponowany porządek obrad: 1. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 27.09.2018 r. 2. Podjęcie uchwał w sprawie: a) uchwalenia studium uwarunkowań i...

XLVII SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK - 27.09.2018 r.

Rada Miejska Gminy Mirsk zaprasza na XLVII sesję Rady, która odbędzie się 27 września 2018 r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk przy placu Wolności 39 Proponowany porządek obrad: 1. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 30.08.2018 r. 2. Podjęcie uchwał w sprawie: a) przyznania honorowego tytułu „Zasłużony...

XLVI SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK - 30.08.2018 r.

Rada Miejska Gminy Mirsk zaprasza na XLVI sesję Rady, która odbędzie się 30 sierpnia 2018 r. o godz. 15 00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk przy placu Wolności 39. Proponowany porządek obrad: 1. Informacja Burmistrza na temat zaopatrzenia Gminy w wodę: a) dyskusja, b) podjęcie ewentualnych wniosków. 2. Zatwierdzenie...

Przyznanie honorowego tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Mirsk”.

O G Ł O S Z E N I E Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Mirsk informuje, że do dnia 20 sierpnia 2018r. w Urzędzie Miasta i Gminy Mirsk (pl. Wolności 39, pok. nr 1) można składać pisemne wnioski wraz z uzasadnieniem o przyznanie honorowego tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Mirsk”. Honorowy tytuł przyznaje Rada Miejska...

Nadanie honorowego obywatelstwa Gminy Mirsk

O G Ł O S Z E N I E Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Mirsk informuje, że do dnia 20 sierpnia 2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Mirsk (pl. Wolności 39, pok. nr 1) można składać pisemne wnioski wraz z uzasadnieniem o nadanie honorowego obywatelstwa gminy Mirsk. Druk wniosku oraz regulamin nadawania honorowego obywatelstwa można pobrać...

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::