Stanowiska

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk

Sekretarz Miasta i Gminy Mirsk

Skarbnik Gminy Mirsk, Kierownik Referatu Finansowego

Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i gospodarki komunalnej

Samodzielny Referent ds. organizacyjnych i BHP

Inspektor ds. drogownictwa

Inspektor ds. oświaty, służby zdrowia i kadr

Inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska

Specjalista ds. finansów i statystyki

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Inspektor ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i ewidencji działalności gospodarczej

Inspektor ds. kultury i sportu

Komendant Straży Miejskiej

Inspektor Straży Miejskiej

Inspektor ds. promocji, redaktor naczelny

Inspektor ds. księgowości szkół podstawowych w Giebułtowie, Krobicy i Rębiszowie

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej Gminy Mirsk

Kierownik Środowiskowego Klubu Profilaktyczno-Integracyjnego

Specjalista ds. obsługi kasowej i księgowości budżetowej

Inspektor ds. turystyki i informacji turystycznej

Inspektor ds. koordynacji projektów finansowanych z funduszy unijnych i krajowych

Główny Księgowy budżetu

Podinspektor ds. podatków i opłat lokalnych

Samodzielny Referent ds. finansowo-płacowych

Specjalista ds. remontów i inwestycji

Podinspektor ds. planowania przestrzennego

Podinspektor ds. inwestycji

Specjalista ds. gospodarki nieruchomościami komunalnymi

Podinspektor ds. ochrony danych osobowych i zamówień publicznych

Referent ds. księgowości budżetowej

Podinspektor ds. gospodarki odpadami i nieruchomościami komunalnymi

Główny Księgowy, Kierownik Referatu ds. Finansowych Oświaty

Podinspektor ds. księgowości szkół

Sprzątająca UG + dozór

Robotnik gospodarczy (Stadion Miejski w Mirsku)

Robotnik gospodarczy (budynek użyteczności publicznej w Rębiszowie)

Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Mirsk

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Giebułtowie

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rębiszowie

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krobicy

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirsku

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku

Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Mirsk

Dyrektor Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Mirsku

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mirsku

Referent ds. księgowości podatkowej

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 marca 2008 07:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Kuźniar
Ilość wyświetleń: 30149
24 września 2020 14:16 (Radosław Kuźniar) - Zmiana danych stanowiska: Inspektor ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i ewidencji działalności gospodarczej.
01 lipca 2020 13:41 (Radosław Kuźniar) - Dodanie stanowiska: Referent ds. księgowości podatkowej.
01 lipca 2020 13:41 (Radosław Kuźniar) - Usunięcie stanowiska: Referent ds. księgowości podatkowej.
Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mirsk::