Stanowiska

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk

Sekretarz Miasta i Gminy Mirsk

Skarbnik Gminy Mirsk, Kierownik Referatu Finansowego

Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i gospodarki komunalnej

Samodzielny Referent ds. organizacyjnych i BHP

Inspektor ds. drogownictwa

Inspektor ds. oświaty, służby zdrowia i kadr

Inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska

Inspektor ds. księgowości budżetowej

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej

Inspektor ds. kultury i sportu

Komendant Straży Miejskiej

Inspektor Straży Miejskiej

Inspektor ds. promocji, redaktor naczelny

Inspektor ds. księgowości szkół podstawowych w Giebułtowie, Krobicy i Rębiszowie

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej Gminy Mirsk

Kierownik Klubu Profilaktyczno-Integracyjnego

Specjalista ds. obsługi kasowej

Inspektor ds. turystyki i informacji turystycznej

Inspektor ds. koordynacji projektów finansowanych z funduszy unijnych i krajowych

Główny Księgowy budżetu

Podinspektor ds. podatków i opłat lokalnych

Specjalista ds. księgowości budżetowej

Specjalista ds. finansowo-płacowych

Specjalista ds. remontów i inwestycji

Podinspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

Podinspektor ds. planowania przestrzennego

Podinspektor ds. inwestycji

Specjalista ds. gospodarki nieruchomościami komunalnymi

Podinspektor ds. księgowości podatkowej

Podinspektor ds. ochrony danych osobowych i zamówień publicznych

Specjalista ds. gospodarki odpadami i nieruchomościami komunalnymi

Główny Księgowy, Kierownik Referatu ds. Finansowych Oświaty

Podinspektor ds. księgowości szkół

Sprzątająca UG + dozór

Robotnik gospodarczy (Stadion Miejski w Mirsku)

Robotnik gospodarczy (budynek użyteczności publicznej w Rębiszowie)

Sprzątająca Środowiskowy Klub Profilaktyczno-Integracyjny

Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Mirsk

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Giebułtowie

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rębiszowie

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krobicy

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirsku

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku

Skarbnik Miasta i Gminy - do 31 marca 2006r.

Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Mirsk

Dyrektor Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Mirsku

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mirsku

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mirsku do 31.08.2015r.

Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Mirsk do 30.06.2007r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Giebułtowie do 31.01.2007r.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 marca 2008 07:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Kuźniar
Ilość wyświetleń: 28494
20 września 2019 15:09 (Radosław Kuźniar) - Zmiana danych stanowiska: Specjalista ds. gospodarki nieruchomościami komunalnymi.
20 września 2019 12:42 (Radosław Kuźniar) - Zmiana danych stanowiska: Specjalista ds. nieruchomościami komunalnymi.
13 września 2019 08:40 (Radosław Kuźniar) - Dodanie stanowiska: Specjalista ds. finansowo-płacowych.
Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::