Dokumenty i pliki do pobrania - 1

 

  Wniosek - zajęcie pasa drogowego

 

  Wniosek - zajęcie pasa drogowego w celach handlowych

 

  Wniosek - montaż reklamy w obrębie pasa drogowego

  

  Deklaracja - Podatek rolny

 

  Deklaracja - Podatek leśny

 

  Deklaracja na podatek od nieruchomości - DN-1

 

  Informacja o nieruchomościach - IN-1

 

  Wniosek o niezaleganiu w podatkach

 

  Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mirsk w formie stypendium szkolnego  

  

  Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie 

 

  Działalność gospodarcza - nowe zasady 


  Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych


  Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż - spożycie napojów alkoholowych


  Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej - CEIDG-1

 

  Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości

 

  Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

  Wzór oferty realizacji zadania publicznego

 

  Wzór oferty realizacji zadania publicznego - do edycji


  Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego - do edycji

 

  Wniosek o o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalnosci w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


  Oświadczenie o sporządzaniu lub niesporządzaniu sprawozdań finansowych


  Wniosek o ustalenie warunków zabudowy wraz z wykazem ząłączników


  Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów


  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Wniosek o wydanie dowodu osobistego


  Oświadczenie majątkowe radnego gminy - do edycji


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 listopada 2010 11:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Kuźniar
Ilość wyświetleń: 14077
18 grudnia 2018 08:00 Radosław Kuźniar - Zmiana treści zakładki.
18 grudnia 2018 08:00 Radosław Kuźniar - Zmiana treści zakładki.
29 sierpnia 2018 23:06 Radosław Kuźniar - Zmiana treści zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::