Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Rozbudowa budynku remizy OSP w Krobicy"

Znak sprawy: IRI.271.01.2019.02 Mirsk, dnia 20.02.2019r. O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu na roboty budowlane o wartości poniżej 5.548.000 EURO GMINA MIRSK, 59-630 Mirsk, plac Wolności 39 tel. 75 6470440, fax: 75 6470469, gmina@mirsk.pl ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej...

Zapytanie ofertowe - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku - świadczenie usług kominiarskich w 114 budynkach, w tym 553 lokalach zarządzanych przez zamawiającego.

ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający – Gmina Mirsk – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku, ul. Mickiewicza 38. II. Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług kominiarskich w 114 szt budynkach w tym 553 szt lokalach zarządzanych przez zamawiającego (ilość kanałów dymnych: 442 szt, ilość kanałów...

OGŁOSZENIE WYNIKÓW Z WYBORU OFERT W PROCEDURZE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA WYCENĘ NIERUCHOMOŚCI Z TERENU MIASTA I GMINY MIRSK

Gmina Mirsk informuje, iż w procedurze zapytania ofertowego na wycenę nieruchomości z terenu miasta i gminy Mirsk, wybrano ofertę: Pani: Rzeczoznawcy majątkowego nr. uprawnienia 7217 Aldony Sadocha zam. Proszowa 37 59-630 Mirsk W załączeniu: Protokół otwarcia i wyboru ofert w procedurze zapytania ofertowego dla zamówienia poniżej...

I ustny ograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal mieszkalny nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 13 w Giebułtowie wraz z udziałem 29% w częściach wspólnych budynku i w prawie własności gruntu w granicach działki oznaczonej w ewidencji nr 387 obręb Giebułtów, gmina Mirsk o powierzchni 0,0600 ha.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

Przetarg nieograniczony na usługę pn: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Mirsk".

GMINA MIRSK, 59-630 Mirsk, plac Wolności 39 tel. 756470440, fax: 756470469, gmina@mirsk.pl ołasza przetarg nieograniczony na: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z TERENU GMINY MIRSK. Nr referencyjny: IN.271.03.2019 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Usługi gospodarki odpadami - kod:...

II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 274/3 obręb Grudza, gmina Mirsk o powierzchni 0,1446 ha.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

OGŁOSZENIE WYNIKÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO W SPRAWIE REALIZACJI SZKOLEŃ I DODATKOWYCH ZAJĘĆ PRZYCZYNIAJĄCYCH SIĘ DO ROZWOJU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH NA RYNKU PRACY DLA UCZNIÓW ORAZ PODNOSZĄCYCH KOMPETENCJE BĄDŹ KWALIFIKACJE NAUCZYCIELI W ZAKRESIE ICT W SZKOLE PODSTAWOWEJ I TECHNIKUM HOTELARSKO-TURYSTYCZNYM W MIRSKU W PROJEKCIE "PODNIESIENIE MOTYWACJI I ROZWOJU KOMPETENCJI DZIECI I MŁODZIEŻY W MIRSKU"

Gmina Mirsk informuje, iż w postępowaniu zapytania ofertowego w sprawie realizacji szkoleń i dodatkowych zajęć dla uczniów i nauczycieli szkół w Mirsku wybrano oferty: 1). CZĘŚĆ I: Przeprowadzenie dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe na rynku pracy dla uczniów Szkoły Podstawowej w Mirsku, tj.: a) szkoleń...

ZGKiM Mirsk - OGŁOSZENIE WYNIKÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZAKUP I DOSTAWĘ SUKCESYWNĄ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZAKUP I DOSTAWĘ SUKCESYWNĄ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Gmina Mirsk-Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku informuje, iż w wyniku rozstrzygniętego zapytania ofertowego na zadanie pn: Zakup i dostawę sukcesywną materiałów budowlanych w okresie od 25.01.2019 r. do...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYCENĘ NIERUCHOMOŚCI MIASTA I GMINY MIRSK

Nasz znak: ZP.271.1.2019 Mirsk, dnia 16.01.2019r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z zamiarem wyłonienia wykonawcy na wycenę nieruchomości miasta i gminy Mirsk, o których mowa w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.). Zwracamy się z prośbą do szanownych PT Wykonawców...

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na usługę pn: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Mirsk".

Gmina Mirsk informuje, iż ogłoszony w dniu 06.12.2018r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na stronie http://bip.mirsk.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk przetarg nieograniczony na usługę pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Mirsk” został unieważniony. Powodem...

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::