Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

I ustny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 260 obręb Przecznica, o powierzchni 0,17 ha.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz...

I ustny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w miejscowości Giebułtów – Giebułtówek 31, w granicach działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 626, obręb Giebułtów, o powierzchni 0,12 ha.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz...

Przetarg nieograniczony na zadanie: "Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Mirsk w dwóch kolejnych sezonach zimowych 2020/2021 i 2021/2022"

Ogłoszenie nr 586332-N-2020 z dnia 2020-09-17 Gmina Mirsk ogłasza przetarg nieograniczony za zadanie: "Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Mirsk w dwóch kolejnych sezonach zimowych 2020/2021 i 2021/2022"

Przetarg nieograniczony na zadanie: "Dostawa opału do jednostek organizacyjnych Gminy Mirsk w sezonie grzewczym 2020/2021

Ogłoszenie nr 583684-N-2020 z dnia 2020-09-15 Gmina Mirsk ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: "Dostawa opału do jednostek organizacyjnych Gminy Mirsk w sezonie grzewczym 2020/2021".

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mirsk::