Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

II ustny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w miejscowości Giebułtów – Giebułtówek 31, w granicach działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 626, obręb Giebułtów, o powierzchni 0,12 ha.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz...

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o zbyciu nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 260 obręb Przecznica, o powierzchni 0,17 ha.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, iż komisja przetargowa w składzie wyznaczonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk zarządzeniem nr 168/2020 z dnia 22.10.2020 r.: 1. Andrzej Jasiński – przewodniczący komisji 2. Ewa Truszkowska – członek komisji 3. Pa

ZGKiM Mirsk - II przetarg nieograniczony w formie licytacji ustnej na najem lokalu użytkowego położonego w Mirsku przy Placu Wolności 37-38 o powierzchni użytkowej 57,71 m2.

OGŁOSZENIE Gmina Mirsk – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku ogłasza II przetarg nieograniczony w formie licytacji ustnej na najem lokalu użytkowego położonego w Mirsku przy Placu Wolności 37-38 o powierzchni użytkowej 57,71 m2. Stawka wywoławcza czynszu za

III ustny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 10 obręb Mirsk 1 o powierzchni 0,0358 ha.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz § 3

Przetarg nieograniczony na zadanie: "Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Mirsk w dwóch kolejnych sezonach zimowych 2020/2021 i 2021/2022, Zadanie 3 i 4".

Ogłoszenie nr 597068-N-2020 z dnia 2020-10-14 Gmina Mirsk ogłasza przetarg na zadanie pn: "Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Mirsk w dwóch kolejnych sezonach zimowych 2020/2021 i 2021/2022, Za

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mirsk::