Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony na: Rozbudowę przyłączy wodociągowych do budynków w Giebułtowie i w Giebułtowie -Augustowie

Ogłoszenie nr 557658-N-2020 z dnia 2020-07-03 Gmina Mirsk ogłasza przetarg nieograniczony na: Rozbudowę przyłączy wodociągowych do budynków w Giebułtowie i w Giebułtowie - Augustowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane o wartości poniżej 5.350.000,00 EURO

Przetarg nieograniczony na: Rozbudowę przyłączy sanitarnych do budynków w Giebułtowie i ul. Granicznej w Mirsku

Ogłoszenie nr 557564-N-2020 z dnia 2020-07-03 Gmina Mirsk ogłasza przetarg nieograniczony na: "Rozbudowę przyłączy sanitarnych do budynków w Giebułtowie i ul. Granicznej w Mirsku" OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Przebudowa kotlowni na kotłownie gazowe w budynkach użytecznosci publicznej w Mirsku"

Nasz znak: IRI.271.01.2020.16 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Stosownie do art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019r. poz. 1843) Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że w postępowaniu prz

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mirsk::