Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

I ustny ograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki oznaczonej w ewidencji nr 157 obręb Mirsk 1, o powierzchni 0,0200 ha.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dożywianie uczniów: Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Mirsku, Szkoły Podstawowej w Giebułtowie, Szkoły Podstawowej w Krobicy, Szkoły Podstawowej w Rębiszowie, uczniów i wychowanków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mirsku."

Znak sprawy: ZP.271.8.2019 Mirsk, dnia: 25.06.2019r. Ogłoszenie o zamówieniu na usługi o wartości poniżej 221.000,00 EURO 1. Nazwa zamówienia: "Dożywianie uczniów: Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Mirsku, Szkoły Podstawowej w Giebułtowie, Szkoły Podstawowej w Krobicy, Szkoły Podstawowej w Rębiszowie,...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawę i montaż wyposażenia Klubu Integracji Społecznej w Mirsku"

Nasz znak: ZP.271.6.2019 OGŁOSZENIE o zamówieniu na dostawę – wartość poniżej 221.000 EURO Gmina Mirsk ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: „Dostawa i montaż wyposażenia Klubu Integracji Społecznej w Mirsku” 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Różne meble i wyposażenie: 39150000-8 Tkaniny...

Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na "Dostawę ciągnika rolniczego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku"

OGŁOSZENIE o zamówieniu na dostawę – wartość poniżej 221.000 EURO Gmina Mirsk ogłasza II przetarg nieograniczony na zadanie pn: „Dostawa ciągnika rolniczego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku” 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Maszyny rolnicze – kod: 16000000-5 2....

Ogłoszenie IV przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krobicy"

Znak sprawy: IRI.271.06.2019.02 Mirsk, dnia 19.06.2019r. O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu na roboty budowlane o wartości poniżej 5.548.000 EURO GMINA MIRSK, 59-630 Mirsk, plac Wolności 39 tel. 75 6470440, fax: 75 6470469, gmina@mirsk.pl ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn:" Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej...

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego na dostawę ciągnika roliczego z osprzętem na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku

Znak sprawy: ZP.271.5.2019 Zestawienie Ofert na „Dostawę ciągnika rolniczego z osprzętem na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku” Przed otwarciem ofert Zamawiający poinformował Wykonawców, iż na zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 190.000,00 zł. brutto...

Ogłoszenie dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla jednostki OSP Krobica-Orłowice"

Ochotnicza Straż Pożarna Krobica-Orłowice Krobica 48, 59-630 Mirsk NIP: 616-14-97-144, REGON: 231089544, KRS: 0000091801 OGŁOSZENIE o zamówieniu na dostawę – wartość poniżej 221.000 EURO Ochotnicza Straż Pożarna Krobica-Orłowice ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: „Dostawa...

Ogloszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na zadanie pn." Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mirsk"

Mirsk dnia 04.06.2019r. Nasz znak: IN2.271.2.2019 W nawiązaniu do ogłoszonego w dniu 16.05.2019r. na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 547580-N-2019 oraz stronie internetowej http//bip.mirsk.pl przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w...

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::