Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o złożonych ofertach na „Dostawę i inst5alację infrastruktury sieciowo-usługowej oraz sprzętu i oprogramowania (w tym licencji) spełniającego funkcję systemu monitorowania kompetencji uczniów dla dwóch szkół w Gminie Mirsk.

Gmina Mirsk w załączeniu zamieszcza informację o ofertach otwartych w dniu 22.10.2018r. oraz informację o środkach jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Na ww zadanie wpłynęła jedna oferta – Euroimpex SA, ul. Mydlana 3b, 51-502 Wrocław o wartości 288.995,00 zł i spełniająca pozostałe wymogi Zamawiającego zawarte w...

OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU NIEGOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ OPAŁU DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIRSK W SEZONIE GRZEWCZYM 2018/2019

ZP. 271.1.2018 Mirsk, dnia 17.10.2018r. OGŁOSZENIE Stosownie do art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2017r. poz. 1579) Gmina Mirsk informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn: „Dostawa opału do jednostek organizacyjnych...

Zmiana do ogłoszenia o przetargu na „ Dostawę i instalację infrastruktury sieciowo-usługowej oraz sprzętu i oprogramowania (w tym licencji) spełniającego funkcję systemu monitorowania kompetencji uczniów dla dwóch szkół w Gminie Mirsk”

W dniu 17.10.2018 r. Zamawiający – Gmina Mirsk- dokonał zmiany SIWZ w zakresie terminu do składania ofert. Zamawiający ustala nowy termin składania ofert na dzień 22.10. godź. 10.00

PROTOKÓŁ KOMISJI PRZETARGOWEJ Z SESJI OTWARCIA OFERT DOSTAWY OPAŁU DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIRSK W SEZONIE GRZEWCZYM 2018/2019

ZP. 271.1.2018 Mirsk, dnia 12.10.2018r. PROTOKÓŁ KOMISJI PRZETARGOWEJ Z SESJI OTWARCIA OFERT DOSTAWY OPAŁU DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIRSK W SEZONIE GRZEWCZYM 2018/2019 DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŻEJ 221.000,00 EURO Działając na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych art....

ZGKiM w Mirsku - Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu.

WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU. Gmina Mirsk - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2017 r. poz.1875 z póź. zmianami) i art. 25 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j....

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego na usługę pn: "Wykonanie projektu, produkcja, dostawa i montaż 2 banerów oraz wykonanie projektu i dostawa 500 szt. ulotek promujących Projekt pn: „Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy al. Wojska Polskiego w Mirsku” .

Gmina Mirsk informuje, iż w postępowaniu przetargowym w trybie zapytania ofertowego na usługę pn: "Wykonanie projektu, produkcja, dostawa i montaż 2 banerów oraz wykonanie projektu i dostawa 500 szt. ulotek promujących Projekt pn: „Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy al. Wojska Polskiego w Mirsku” wpłynęły...

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego na usługę pn: "Wykonanie. dostawa i montaż jednej tablicy pamiątkowej dla Projektu pn: "Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy alei Wojska Polskiego mw Mirsku".

Gmina Mirsk informuje, iż w postępowaniu przetargowym w trybie zapytania ofertowego na usługę pn: " Wykonanie, dostawa i montaż jednej tablicy pamiątkowej dla Projektu pod nazwą: „Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy al. Wojska Polskiego w Mirsku” wpłynęły 3 oferty, z których jako najkorzystniejszą...

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego na usługę pn: "Wykonanie, dostawa i montaz trzech tablic pamiatkowych dla Projektu pn: "Budowa sieci kanalizacji nsanitarnej i sieci wodociagowej ze Stacją Uzdatniania Wody W Giebułtowie". ."

Gmina Mirsk informuje, iż w postępowaniu przetargowym w trybie zapytania ofertowego na usługę pn: "Wykonanie, dostawa i montażu trzech tablic pamiątkowych dla Projektu pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ze Stacją Uzdatniania Wody w Giebułtowie” wpłynęły 3 oferty, z których jako najkorzystniejszą...

„Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-usługowej oraz sprzętu i oprogramowania (w tym licencji) spełniającego funkcję systemu monitorowania kompetencji uczniów dla dwóch szkół w Gminie Mirsk”

Ogłoszenie nr 633719-N-2018 z dnia 2018-10-10 r. Gmina Mirsk: „Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-usługowej oraz sprzętu i oprogramowania (w tym licencji) spełniającego funkcję systemu monitorowania kompetencji uczniów dla dwóch szkół w Gminie Mirsk”. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie...

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::