Dokumenty i pliki do pobrania - 2

 

 

  Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

 

  Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu na obszarze rewitalizacji

 

  Oświadczenie strony na rzecz której została wydana decyzja o warunkach zabudowy

 

  Oświadczenie strony na rzecz której zostanie przeniesiona decyzja o warunkach zabudowy

 

  Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku planu zagospodarowania przestrzennego 

 

  Wniosek o wydanie wypisu/ wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

  Wniosek o wydanie wypisu/ wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mirsk

 

  Wniosek o wykup lokalu mieszkalnego

 

  Wniosek o wykup lokalu użytkowego

 

  Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 z załącznikiem - wersja obowiązująca od 01.01.2019 r.

 

  Zmiana w zakresie wycinki drzew od 17 czerwca 2017 r. - informacja

 

  Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

 

  Wniosek o szacowanie szkód łowieckich i ustalenie odszkodowania

 

  Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości w obszarze rewitalizacji lub specjalnej strefie rewitalizacji

 

  Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - informacje ogólne

 

  Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

 

  Zawiadomienie o zawarciu umowy między pracodawcą a młodocianym pracownikiem

 

  Oświadczenie o otrzymaniu lub nieotrzymaniu pomocy de minimis

 

  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis 

 

  Oświadczenie o poniesionych kosztach na kształcenie ucznia 

 

  Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

 

  Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

 

  Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

  Informacja o lasach

 

  Informacja o gruntach

 

   Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

 

  Oświadczenie zgłaszającego instalację - przydomowe oczyszczalnie ścieków

 

  Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

 

  Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

 

  Zgłoszenie pobytu stałego

 

  Zgłoszenie pobytu czasowego

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 listopada 2014 12:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Kuźniar
Ilość wyświetleń: 7217
02 grudnia 2020 11:21 (Radosław Kuźniar) - Zmiana treści zakładki.
02 grudnia 2020 11:20 (Radosław Kuźniar) - Zmiana treści zakładki.
02 grudnia 2020 11:20 (Radosław Kuźniar) - Zmiana treści zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mirsk::