Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o wydaniu decyzji zezwalającej na wycinkę drzewa z gat. klon jawor, rosnącego na działce nr 290/1 obręb Mirsk 2 przy ul. Głowackiego 12.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji zezwalającej na wycinkę drzewa Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 21 stycznia 2020r. w sprawie wydania Decyzji nr 1/2020/CP Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa kablowej linii oświetlenia drogowego dla części sołectwa Mroczkowice, gmina Mirsk” na działkach nr 209, 297, 340, obręb ewidencyjny Mroczkowice, gmina Mirsk.

OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

Zarządzenie Nr 182/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27.12.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Mirsk w 2020 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ratownictwa i ochrony ludności.

Zarządzenie Nr 182/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27.12.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Mirsk w 2020 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej, kultury i

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::