Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE W PRAWO WŁASNOŚCI W związku z wejściem w życie z dniem 5 października 2018 r. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele...

Terminy Wiejskich Zebrań Wyborczych.

Terminy Wiejskich Zebrań Wyborczych Lp. Sołectwo Termin zebrania Godzina zebrania Miejsce zebrania 1. Giebułtów 05.02.2019 18.00 Świetlica Wiejska w Giebułtowie 2. Brzeziniec 05.02.2019 18.00 Świetlica Wiejska w Brzezińcu 3. Grudza 06.02.2019 18.00 Świetlica Wiejska w Grudzy 4. Gierczyn 07.02.2019 18.00 Świetlica...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o polowaniu zbiorowym myśliwych planowanym do przeprowadzenia przez Koło Łowieckie "im. św. Huberta" w obwodzie łowieckim nr 258 w dniu 5 stycznia 2019 r.

Mirsk, dnia 21.12.2018 r. ROŚ.6151.9.2018.1 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1295 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk podaje do publicznej wiadomości informację o polowaniu zbiorowym myśliwych planowanym do przeprowadzenia przez Koło łowieckie „im. św....

Zarządzenie nr 157/2018 z Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 17.12.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Mirsk w 2019 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ratownictwa i ochrony ludności.

Zarządzenie nr 157/2018 z Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 17.12.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Mirsk w 2019 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ratownictwa i ochrony ludności. Zarządzenie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk y dnia 14.12.2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu LBA3103 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zasilaniem w energię elektryczną” na działce nr 206/4, obręb Mroczkowice, gmina Mirsk.

PP.6733.2.2018.36 Mirsk, dnia 14.12.2018 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) z...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o polowaniach zbiorowych myśliwych planowanych do przeprowadzenia przez Koło Łowieckie "im. św. Huberta" w obwodzie łowieckim nr 258 w dniach od 11 do 12 grudnia 2018 r.

ROŚ.6151.3.2018.1 Mirsk, dnia 08.12.2018 r. O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1295 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk podaje do publicznej wiadomości informację o polowaniach zbiorowych myśliwych planowanych do przeprowadzenia przez Koło łowieckie „im....

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::