Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o polowaniach zbiorowych myśliwych planowanych do przeprowadzenia przez Koło Łowieckie "im. św. Huberta" w obwodzie łowieckim nr 258 w dniach od 11 do 12 grudnia 2018 r.

ROŚ.6151.3.2018.1 Mirsk, dnia 08.12.2018 r. O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1295 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk podaje do publicznej wiadomości informację o polowaniach zbiorowych myśliwych planowanych do przeprowadzenia przez Koło łowieckie „im....

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym w Kole Łowieckim „Wieniec” z siedzibą w Świeradowie-Zdroju oraz o sposobie udostępniania informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie.

ROŚ. 6151.7.2018 Mirsk, dnia 21.11.2018 r. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk Na podstawie art. 42b ust. 1d, 1e ustawy z dnia 13 października 1995 r Prawo łowiecki (Dz.U. z 2018r, poz. 2033) Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk podaje do publicznej wiadomości informację o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o polowaniach zbiorowych myśliwych do przeprowadzenia przez Koło Łowieckie „Głuszec” w obwodzie łowieckim nr 180 i 259.

O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1295 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk podaje do publicznej wiadomości informację o polowaniach zbiorowych myśliwych do przeprowadzenia przez Koło Łowieckie „Głuszec” w obwodzie łowieckim nr 180 i 259: L.p Data Dzień...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o polowaniach zbiorowych myśliwych planowanych do przeprowadzenia przez Koło łowieckie „im. św. Huberta” w obwodzie łowieckim nr 258 w dniach od 17 do 18 listopada 2018 r.

O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1295 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk podaje do publicznej wiadomości informację o polowaniach zbiorowych myśliwych planowanych do przeprowadzenia przez Koło łowieckie „im. św. Huberta” w obwodzie łowieckim nr 258...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Przebudowa mostu poprzez rz. Mrożynkę w ciągu drogi powiatowej nr 2505D w km 0+189 w m. Mlądz” na działce nr 181, 183, 539, obręb Mlądz, gmina Mirsk.

PP.6733.5.2018.13 Mirsk, dnia 23.10.2018 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz....

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::