EKOPORTAL

Urząd Miasta i Gminy w Mirsku zgodnie z art.19 ust.6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902) udostępnia publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie z terenu Gminy Mirsk.


Podane niżej odnośniki kierują do 9 spisów kart informacyjnych, które tworzone są w ramach każdej z kategorii dokumentów:


Karta typu A:
Wnioski o wydanie decyzji
Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego

http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=22140&type=A


Karta typu B:
Decyzje i postanowienia
Wskazania lokalizacyjne

http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=22140&type=B


Karta typu C:
Projekty: polityk, strategii, planów lub programów

http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=22140&type=C


Karta typu D:
Polityki, strategie, plany lub programy

http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=22140&type=D


Karta typu E:
Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Analizy porealizacyjne
Przeglądy ekologiczne
Raporty o bezpieczeństwie
Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych
Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów

http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=22140&type=E


Karta typu F:
Prognozy oddziaływania na środowisko
Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium
Opracowania ekofizjograficzne
Rejestry substancji niebezpiecznych
Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska
Rejestry poważnych awarii

http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=22140&type=F


Karta typu G:
Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=22140&type=G


Karta typu H:
Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia

http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=22140&type=H


Karta typu I:
Inne dokumenty

http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=22140&type=IWyszukiwanie kart w Wykazie:

http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=22140

 

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 6835
Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mirsk::