Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku

Adres

ul. Mickiewicza 38

59-630 Mirsk

Telefon

75 78 34 252

Stanowiska

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku

Zakres działania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zajmuje się:

-administrowaniem komunalnymi zasobami mieszkaniowymi i
lokalami użytkowymi,

-zaopatrzeniem w wodę pitną,

-odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków komunalnych,

-oczyszczaniem miasta i gminy.

Komunikaty Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk w sparwie administracji cmentarzami komunalnymi - targowiskiej miejskim

Komunikat

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, iż od dnia 01.10.2013r. administracją cmentarzy komunalnych w Mirsku i Giebułtowie zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku.

Wszelkie sprawy związane z wykupem miejsc pochówku oraz administrowaniem cmentarzy są załatwiane w godzinach pracy Zakładu (od poniedziałku do piątku 7.00 – 15.00) tel. 75 78 34 467.

Osoby do kontaktu: Irena Popadeńczuk tel. kom. 509 416 507 lub Dyrektor ZGKiM Alfred Adamczyk tel. kom. 502 568 301.Komunikat

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, iż od dnia 01.12.2013r. administracją targowiska miejskiego w Mirsku przy ul. Bohaterów znad Nysy zajmował się będzie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku.

Wszelkie informacje dotyczące targowiska można uzyskać w godzinach pracy Zakładu (od poniedziałku do piątku 7.00 – 15.00) tel. 75 78 34 467.

Osoby do kontaktu: Irena Popadeńczuk tel. kom. 509 416 507 lub Dyrektor ZGKiM Alfred Adamczyk tel. kom. 502 568 301.


Komunikat

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, iż od dnia 01.01.2014r. nowy cmentarz parafialny w Rębiszowie zostanie przekazany w zarząd i administrację Gminy Mirsk jako cmentarz komunalny. W imieniu Gminy Mirsk administrację cmentarza sprawować będzie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku.

Wszelkie sprawy związane z wykupem miejsc pochówku oraz administrowaniem cmentarza będą załatwiane w godzinach pracy Zakładu (od poniedziałku do piątku 7.00 – 15.00) tel. 75 78 34 467.

Osoby do kontaktu: Irena Popadeńczuk tel. kom. 509 416 507 lub Dyrektor ZGKiM Alfred Adamczyk tel. kom. 502 568 301.

W związku ze zmianą prawną funkcjonowania cmentarza prosimy o dokonanie w terminie do dnia 31.03.2014r. wykupu miejsc pochówku na okres następnych 20 osób dotychczas pogrzebanych na tym cmentarzu. Bez względu na datę dokonanej opłaty termin okresu 20 letniego będzie liczony od dnia 01.01.2014r.

Załączniki

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 marca 2008 08:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Kuźniar
Ilość wyświetleń: 17387
06 listopada 2015 09:49 Radosław Kuźniar - Aktualizacja danych jednostki.
19 listopada 2013 11:42 Radosław Kuźniar - Aktualizacja danych jednostki.
19 listopada 2013 11:41 Radosław Kuźniar - Aktualizacja danych jednostki.
Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::