Przetargi

Wybierz rok

Informacje o złożonych ofertach i środkach finansowych przeznaczonych na zadanie pn. Nadzór inwestorski nad termomodernizacją wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk.

Gmina Mirsk w załączeniu zamieszcza zbiorcze zestawienie ofert, otwartych w dniu 10.10.2017 r. oraz informacje o środkach jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

PRZETARG NIEOGRANICZONY na zadanie pn."Przebudowa dróg dojazdowych na terenie Gminy Mirsk w zakresie wykonania trzech zadań z zakresu likwidacji szkód powodziowych z 2013r."

Mirsk.2015.08.06 DrG.271.55.2015.2 O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu na roboty budowlane - wartości poniżej 5.186.000 EURO GMINA MIRSK, 59-630 Mirsk, Pl. Wolności 39 tel. 756470440, fax: 75 6470469, www.mirsk.pl e:mail:

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mirsk::