Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

XLII SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK - 29.03.2018 r.

Rada Miejska Gminy Mirsk zaprasza na XLII sesję Rady, która odbędzie się 29 marca 2018 r. o godz. 1200 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk przy placu Wolności 39. Proponowany porządek obrad: 1. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 27.02.2018 r. 2. Bezpieczeństwo publiczne w Gminie Mirsk: a) wystąpienie Burmistrza, b) wystąpienie...

NOWY SOŁTYS SOŁECTWA PRZECZNICA

W związku z rezygnacją p.Dominika Banacha z funkcji sołtysa wsi Przecznica 17 marca 2018 r. odbyły się wybory uzupełniające na sołtysa. Zgłoszeni kandydaci to: Krajewski Konrad Sawicki Andrzej Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów ważnych: Krajewski Konrad 52 Sawicki Andrzej 10 w wyniku...

XL SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK - 15.01.2018 r.

Rada Miejska Gminy Mirsk zaprasza na XL sesję Rady, która odbędzie się 15 stycznia 2018 r. o godz. 1100 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk przy placu Wolności 39. Proponowany porządek obrad sesji: 1. Podjęcie uchwał w sprawie: 1) przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej w 2018 r., 2) uchwały budżetowej na rok 2018: ...

Zaproszenie do udziału w konsultacja sołecznych "Roboczego Projektu Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej".

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk zaprasza do konsultacji społecznych „Roboczego Projektu Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej". Informuję mieszkańców, że Gmina Mirsk jest członkiem Aglomeracji Jeleniogórskiej. Uczestnictwo nasze związane jest z możliwością pozyskania...

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::