Aktualności

XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK - 30.01.2020 r.

 

Rada Miejska Gminy Mirsk zaprasza na XVII Sesję Rady, która odbędzie się 30 stycznia 2020 r . o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk przy Placu Wolności 39.


Proponowany porządek obrad:

1.  Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 30.12.2019 r.

2.   Gospodarka leśna w Gminie Mirsk:

   a)   wystąpienie zaproszonych gości oraz Burmistrza,

   b)   dyskusja,

   c)    podjęcie ewentualnych wniosków.

3.    Podjęcie uchwał w sprawie:

  a)    zmian budżetu na 2020r.,

  b)   ustalenia opłat za usługi cmentarne i pogrzebowe wykonywane na terenie cmentarzy komunalnych w Gminie Mirsk,

  c)    uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirsk,

 d)   szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli      nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mirsk,

 e)    przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutu sołectwa Kwieciszowice,

 f)    zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Mirsk na I półrocze 2020 roku,

 g)   zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Rady Miejskiej Gminy Mirsk na I półrocze 2020 roku,

 h)    zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Gminy Mirsk na I półrocze 2020 roku,

 i)  zatwierdzenia plany pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Gminy Mirsk na I półrocze 2020 roku,

 j) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa oraz Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Gminy Mirsk na I półrocze 2020 roku,

 k)   wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Mirsk,

 l) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mirsk.

4.  Zatwierdzenie protokołów Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Mirsk z kontroli pn. „ Podróże służbowe, delegacje w latach 2017-2018” oraz „Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Mirsk”

5. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.

6.  Interpelacje, zapytania, wnioski, opinie.

7.   Sprawy różne.

8.  Informacje i komunikaty, korespondencja Przewodniczącego Rady.

 

 

 

Jednocześnie informuję, że w dniu 28 stycznia 2020 r. o godz. 1600 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej Gminy Mirsk.

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

  1. Omówienie materiałów na sesję w dniu 30.01.2020 r.
  2. Sprawy różne.

 

 

 


 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 21.01.2020 r.
Dokument wytworzony przez: Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej Gminy Mirsk
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Agnieszka Miluta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 stycznia 2020 14:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Miluta
Ilość wyświetleń: 75
24 stycznia 2020 14:03 (Agnieszka Miluta) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 stycznia 2020 14:01 (Agnieszka Miluta) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::