Petycja 3/2017 z dnia 30.08.2017r.

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Petycja 3/2017 z dnia 30.08.2017 r.

Nadawca petycji: Szulc – Efekt sp. z o.o. ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa KRS: 0000059459 Kapitał zakładowy: 222.000,00 www.gmina.pl www.samorzad.pl Adresat petycji: Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk. Przedmiot petycji: Dokonanie przez dyrektora szkoły wewnętrznej analizy stanu faktycznego, panującego w Jednostce – na dzień złożenia...

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::