Działalność lobbingowa

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wniosek z dnia 03.09.2018 r.

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r., poz. 248) Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że dnia 03. 09 2018 r. (data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Mirsk 06. 09. 2018 r.) wpłynął wniosek zawodowego lobbysty pana Artura Brylikowskiego zarejestrowanego...

Działalność lobbingowa - informacje ogólne.

Działalność lobbingowa - informacje ogólne Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa określa zasady jawności działalności lobbingowej w procesie stanowie

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::