Plany polowań zbiorowych

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o podaniu do publicznej wiadomości informacji o polowaniach zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w miesiącu lutym 2020 przez Koło Łowieckie „Wieniec” obwód łowiecki nr 234 i 235.

O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 67) Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk podaje się do publicznej wiadomości informację o polowaniach zbiorowych

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o polowaniach zbiorowych 2019/2020 planowanych do przeprowadzenia przez Koło łowieckie „Knieja” w obwodzie łowieckim nr 260.

O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2033 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk podaje do publicznej wiadomości

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o polowaniu zbiorowym planowanym do przeprowadzenia przez Koło łowieckie „im. Św. Huberta” w obwodzie łowieckim nr 258 dnia 12.10. 2019 r. od godziny 8.00 do godziny 16.00.

O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2033 ze zm.) Burm

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o polowaniu zbiorowym planowanym do przeprowadzenia przez Koło łowieckie „im. Św. Huberta” w obwodzie łowieckim nr 258 dnia 12.10. 2019 r. od godziny 8.00 do godziny 16.00.

O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2033 ze zm.) Burm

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::