Gospodarka komunalna

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - 2015/2016.

O G Ł O S Z E N I E Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku na podstawie art. 24 pkt. 7 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 139) informuje, że uchwałą Rady Miejskiej Gminy Mirsk nr IV/22/15 z dnia 26 lutego 2015 roku zostały zatwierdzone nowe stawki cen...

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - 2014/2015.

O G Ł O S Z E N I E Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku na podstawie Art.24 pkt.7 ustawy O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków informuje, że uchwałą Rady Miejskiej Gminy Mirsk nr XLIV/355/14 z dnia 28 lutego 2014 roku zostały zatwierdzone nowe stawki cen i opłat wraz z załączoną taryfą...

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::