Samorządowe

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr 2/2010 Miejskiej Komisji Wyborczej w Mirsku z dnia 03 listopada 2010 roku w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Miasta i Gminy Mirsk dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta przypadających na dzień 21 listopada 2010 roku.

U C H W A Ł A Nr 2/2010 Miejskiej Komisji Wyborczej w Mirsku z dnia 03 listopada 2010 roku w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Miasta i Gminy Mirsk dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta...

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Mirsku z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Mirsku z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r....

Informacja o sporządzaniu aktu pełnomocnictwa.

I N F O R M A C J A W związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, zarządzonymi na dzień 21 listopada 2010 r. - informuję, iż do dnia 11 listopada 2010 r. można składać wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. Prawo do ustanowienia pełnomocnika do głosowania mają wyborcy: -...

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Mirsku z dnia 11 października 2010 r.o terminach dyżurów Komisji w celu rejestracji list kandydatów.

INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Mirsku z dnia 11 października 2010 r. o terminach dyżurów Komisji w celu rejestracji list kandydatów. Na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity; Dz. U. z 2010 r....

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Mirsku z dnia 13 października 2010 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wyboru przewodniczącego oraz zastępcy przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Mirsku powołanej do przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej Gminy Mirsk oraz wyborów Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

KOMUNIKAT Miejskiej Komisji Wyborczej w Mirsku z dnia 13 października 2010 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wyboru przewodniczącego oraz zastępcy przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Mirsku powołanej do przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej Gminy Mirsk oraz wyborów Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk zarządzonych...

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::