Przetargi

Ogłoszenie wyników przetargu na usługę pn: "Ubezpieczenie interesów majatkowych Gminy Mirsk wraz z jednostkami organizacyjnymi".

 

 

Stosownie do art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579) Gmina Mirsk informuje o wynikach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn: „Ubezpieczenie majątku i interesów Gminy Mirsk wraz z jednostkami organizacyjnymi” w podziale na 3 zadania.

 

 

1. Liczba otrzymanych ofert: 2

 

2. Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty:

Oferta nr 1 – UNIQA, Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. w Łodzi, Przedstawicielstwo w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 47, 70-473 SZCZECIN

Oferta nr 2 – InterRisk, Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. Vienna Insurance Group Warszawa, Oddział Wrocław, ul. Dabrowsjkiego44, 50-457 WROCŁAW

 

3. Oferty odrzucone:

nie odrzucono żadnej oferty. 

 

4. Wykonawcy wykluczeni z postępowania:

nie wykluczono żadnego Wykonawcy

 

5. Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udziela się zamówienia: 

Na Zadanie I - Ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy Mirsk wraz z  jednostkami  organizacyjnymi.

InterRisk, Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. Vienna Insurance Group Warszawa, Oddział Wrocław, ul. Dabrowsjkiego44, 50-457 WROCŁAW za cenę w wysokości 307.898,09 zł.    

Liczba punktów:

w kryterium cena = 60,00

w kryterium dodatkowe klauzule i inne postanowienia szczególne fakultatywne = 0,00

 

Na Zadanie II -  Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Mirsk.

Brak oferty

 

Na Zadanie III - Ubezpieczenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Mirsk.

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Przedstawicielstwo w Szczecinie, ul. Wojska Polskiego 47, 70-473 SZCZECIN za cenę w wysokości 6.696,00 zł.

Liczba punktów:

w kryterium cena = 60,00

w kryterium dodatkowe klauzule i inne postanowienia szczególne fakultatywne = 0,00


Załącznik:

Ogłoszenie pdf

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Samodzielne stanowiska

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29.12.2017r.
Dokument wytworzony przez: Inspektor ds. inwestycji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Tadeusz Nowik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 grudnia 2017 10:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tadeusz Nowik
Ilość wyświetleń: 177
29 grudnia 2017 10:08 Tadeusz Nowik - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_wyniku_postepowania.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 grudnia 2017 10:07 Tadeusz Nowik - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 grudnia 2017 10:07 Tadeusz Nowik - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::