Przetargi

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargzowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadnie pn.„Przebudowa Środowiskowego Klubu Profilaktyczno –Integracyjnego celem utworzenia Klubu Integracji Społecznej w Mirsku ”

Mirsk dnia 06.03.2018r.

Nasz znak: IRI.271.02.2017.7

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

 

Stosownie do art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017r. poz. 15790) Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa Środowiskowego Klubu Profilaktyczno –Integracyjnego celem utworzenia  Klubu Integracji Społecznej w Mirsku” Komisja Przetargowa zaproponowała:

 

I. Dla części zamówienia opisanego  jako ZADANIE NR I roboty budowlane oraz instalacje sanitarne i elektryczne w budynku przy Placu Wolności 15 wybór oferty nr 1 złożonej przez IZERY Bis sp. z o.o. 59-630 Mirsk, ul. Aleja Wojska Polskiego 1B za cenę brutto 3.766.260,00 zł z  36- miesięcznym okresem gwarancji.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta uzyskała największą ilość punktów 100,00 pkt , przy czym w kryterium cena  60,0 pkt ,  kryterium długość okresu gwarancji 40,00 pkt . Oferta spełniła wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Liczba złożonych ofert -1

Dla tej części zamówienia  nie wykluczono  żadnego Wykonawcy i nie odrzucono  żadnej oferty.

 

II. Dla części zamówienia opisanego  jako ZADANIE NR II kotłownia gazowa opalana gazem ziemnym wybór oferty nr 1 złożonej przez IZERY Bis sp. z o.o. 59-630 Mirsk, ul. Aleja Wojska Polskiego 1B za cenę brutto 142.380,00 zł z  36- miesięcznym okresem gwarancji.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta uzyskała największą ilość punktów 100,00 pkt , przy czym w kryterium cena  60,0 pkt ,  kryterium długość okresu gwarancji 40,00 pkt . Oferta spełniła wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Liczba złożonych ofert -1

Dla tej części zamówienia  nie wykluczono  żadnego Wykonawcy i nie odrzucono  żadnej oferty.

 

III. Dla części zamówienia opisanego  jako ZADANIE NR III zatoka parkingowa wybór oferty nr 1 złożonej przez IZERY Bis sp. z o.o. 59-630 Mirsk, ul. Aleja Wojska Polskiego 1B za cenę brutto 297.660,00 zł z  36- miesięcznym okresem gwarancji.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta uzyskała największą ilość punktów 100,00 pkt , przy czym w kryterium cena  60,0 pkt ,  kryterium długość okresu gwarancji 40,00 pkt . Oferta spełniła wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Liczba złożonych ofert -1

Dla tej części zamówienia  nie wykluczono  żadnego Wykonawcy i nie odrzucono  żadnej oferty.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk zaakceptował propozycję Komisji Przetargowej w dniu 06.03.2018r. W związku z powyższym, podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą na realizację zadania może nastąpić  zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a  po dniu 06 marca 2018r.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 06.03.2018r.
Dokument wytworzony przez: Specjalista ds. remontów i inwestycji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Pachciarek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 marca 2018 11:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Pachciarek
Ilość wyświetleń: 277
06 marca 2018 11:05 Ewa Pachciarek - Dodanie załącznika [skan_ogloszenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 marca 2018 11:04 Ewa Pachciarek - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::