Utrzymanie czystości i porządku w Gminie

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacje o osiągniętych przez gminę wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2012 roku.

Informacje o osiągniętych przez gminę wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2012 roku Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września...

Zmiany w gospodarowaniu odpadami komunalnymi.

Zmiany w gospodarowaniu odpadami komunalnymi 1 stycznia 2012 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która zobligowała samorządy lokalne do przejęcia odpowiedzialności za gospodarkę odpadami komunalnymi na swoim terenie. Nowy system gospodarowania odpadami gminy mają obowiązek wdrożyć...

Informacje na temat nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY MIRSK Informacje na temat nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która nakłada na gminy szereg nowych obowiązków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,...

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::