Utrzymanie czystości i porządku w Gminie

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacje o osiągniętych przez gminę wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2012 roku.

Informacje o osiągniętych przez gminę wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2012 roku

Zmiany w gospodarowaniu odpadami komunalnymi.

Zmiany w gospodarowaniu odpadami komunalnymi 1 stycznia 2012 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która zobligowała samorządy lokalne

Informacje na temat nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY MIRSK Informacje na temat nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::