Komunikaty

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Odbudowa zniszczonego przepustu pod drogą gminną w miejscowości Krobica, gmina Mirsk, powiat lwówecki, woj. dolnośląskie, nr działki drogowej 342, 343, w pobliżu działki Wnioskodawcy o nr 159/7 obręb Krobica, nad ciekiem wodnym o nazwie Krobicki Potok w km 1+250 jego biegu o nr działki 358/1 obręb Krobica".

 

PP.6733.7.2017.12                                                                                              Mirsk, dnia 09.01.2018 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)  oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. 1257 ze zm.)


z a w i a d a m i a m,

 

że w dniu 08.01.2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:


 „Odbudowa zniszczonego przepustu pod drogą gminną w miejscowości Krobica, gmina Mirsk, powiat lwówecki, woj. dolnośląskie, nr działki drogowej 342, 343, w pobliżu działki Wnioskodawcy o nr 159/7 obręb Krobica, nad ciekiem wodnym o nazwie Krobicki Potok w km 1+250 jego biegu  o nr działki 358/1 obręb Krobica.


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Mirsk: http://bip.mirsk.pl, umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk oraz sołectwa Krobica.


                                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk

                                                                                                     /-/ Andrzej Jasiński

 


Otrzymują:

1. Pan Wiesław Wydra – pełnomocnik Wnioskodawcy.

2. Strony postępowania zgodnie z rozdzielnikiem pozostającym w aktach sprawy.

3. A/a.

 

Do publicznej wiadomości:

1. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Mirsk: http://bip.mirsk.pl,

2. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk,

3. Tablica ogłoszeń sołectwa Krobica.

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 09.01.2018r.
Dokument wytworzony przez: Specjalista ds. planowania przestrzennego
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewelina Fabijańczuk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 stycznia 2018 08:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Kuźniar
Ilość wyświetleń: 121
11 stycznia 2018 08:48 Radosław Kuźniar - Dodanie załącznika [pp67337201712.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 stycznia 2018 08:47 Radosław Kuźniar - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::