Przetargi

Ogłoszenie wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu niegraniczonego na zadanie pn. Przebudowa pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Giebułtowie [silne wiatry i intensywne opady deszczu- październik 2017]

 

Mirsk dnia 19.06.2018r.

Nasz znak: IRI.271.3.2018.7

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

 

Stosownie do art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017r. poz. 1579) Gmina Mirsk informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Giebułtowie [silne wiatry i intensywne opady deszczu- październik 2017]”, komisja przetargowa  zaproponowała wybór  oferty  nr  1  złożonej przez  Stolbrat  sp.  z o.o.,  Ubocze 306, 59-620 Gryfów za cenę 393.600,00 zł brutto z  60- miesięcznym okresem gwarancji .

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta uzyskała największą ilość punktów 100,00 pkt , przy czym w kryterium cena  60,0 pkt ,  kryterium długość okresu gwarancji 40,00 pkt . Oferta spełniła wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Liczba złożonych ofert -1

Nie wykluczono  żadnego Wykonawcy i nie odrzucono  żadnej oferty.

 Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk zaakceptował propozycję Komisji Przetargowej w dniu 19.06.2018r. W związku z powyższym, podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą na realizację zadania może nastąpić  zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a  po dniu 19 czerwca 2018r.

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.06.2018r.
Dokument wytworzony przez: Specjalista ds. remontów i inwestycji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Pachciarek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 czerwca 2018 12:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Pachciarek
Ilość wyświetleń: 223
19 czerwca 2018 12:46 Ewa Pachciarek - Dodanie załącznika [ogloszenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 czerwca 2018 12:34 Ewa Pachciarek - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::