Przetargi

Ogłoszenie wyników przetargu na usługę pn: "Udzielenie kredytu złotówkowego długoterminowego na zadania inwestycyjne w Gminie Mirski".

 

 Gmina Mirsk informuje, iż na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami) w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn: „Udzielenia kredytu złotówkowego, długoterminowego na zadania inwestycyjne w Gminie Mirsk”, Komisja Przetargowa zaproponowała:

 

Wybór oferty nr 3, złożonej przez Bank Spółdzielczy, Plac Bolesława Chrobrego 4, 57-300 KŁODZKO licząc pełny koszt obsługi kredytu w wysokości (po korekcie rachunkowej) 680.745.25 zł. Oprocentowanie kredytu dla Zadania nr 1: 2,25% w tym: (m – stała marża: 0.55%) i (WIBOR 3M z dnia 05.06.2018r. w wysokości 1,70%). Oprocentowanie kredytu dla Zadań nr 2-13: 2,30% w tym: (m - stała marża:  0,60%) i (WIBOR 3M z dnia 05.06.2018r. w wysokości 1,70%). Termin wykonania zg. z SIWZ. Prowizja dla wszystkich zadań w wysokości 0,00% = 0,00 zł.

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta uzyskała maksymalną ilość punktów 100. Oferta spełniła wszystkie wymogi określone w SIWZ.

 

Informacja o innych uczestnikach postępowania:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty

po korekcie rachunkowej

Wysokość oprocentowania

/ stała marża/ termin wykonania

Wysokość prowizji dla wszystkich zadań

 

1

Bank Spółdzielczy

ul. Rynek 4

55-080 KĄTY WROCŁAWSKIE

955.810,90

Dla zadania nr 1 – 13

-oprocentowanie kredytu: 3,20% w tym:

(m - stała marża: 1,50%)

(WIBOR 3M z dnia 05.06.2018r. w wysokości: 1,70%)

-termin wykonania – zg. z SIWZ

od 0,0001% do 0,000001%

razem = 0,20 zł.

 

2

 

Powszechna Kasa Oszczędności BP SA

II Regionalne Centrum Korporacyjne we Wrocławiu

ul. Rynek 34, 50-102 WROCŁAW

715.094,00

Dla zadania nr 1,2,3,5,9,10,11 i 13

-oprocentowanie kredytu: 2,39% w tym:

(m - stała marża: 0,69%)

(WIBOR 3M z dnia 05.06.2018r. w wysokości: 1,70%)

-termin wykonania – zg. z SIWZ

Dla zadania nr 4,6,7,8 i 12

-oprocentowanie kredytu: 2,30% w tym:

(m - stała marża: 0,60%)

(WIBOR 3M z dnia 05.06.2018r. w wysokości: 1,70%)

 -termin wykonania – zg. z SIWZ

0,00%

razem = 0,00 zł.

 

Klasyfikacja punktowa uczestników postępowania:

 

Numer oferty

Liczba punktów w kryterium 

Razem

Cena oferty  = 60%

Wysokość prowizji = 40%

1

 

680.745,25 : 955.810,90 x 0,60 x 100

= 42,73 pkt.

(od 0,0001% do 0,000001%)

w zaokrągleniu  = 40,00 pkt

 

82,73

 

2

 

680.745,25 : 715.094,00 x 0,60 x 100

= 57,12 pkt.

0% - 0,00 zł. najniższa prowizja = 40,00 pkt

97,12

 

3

680.745,25 - najniższa cena = 60,00 pkt.

0% - 0,00 zł. najniższa prowizja = 40,00 pkt

100

 

 

Informacja o ofertach wykluczonych i odrzuconych:

W trakcie prowadzonego postępowania nie wykluczono i nie odrzucono żadnej oferty.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk zaakceptował propozycję Komisji Przetargowej. W związku z powyższym, podpisanie umowy z wybranym wykonawcą może nastąpić, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) oraz art. 182 ust. 1 pkt 2  ustawy Pzp, tj. po 26 czerwca 2018r.

 

W załączeniu:

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Samodzielne stanowiska

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.06.2018r.
Dokument wytworzony przez: Inspektor ds. inwestycji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Tadeusz Nowik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 czerwca 2018 08:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tadeusz Nowik
Ilość wyświetleń: 286
20 czerwca 2018 09:30 Tadeusz Nowik - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_wyniku_postepowania_doc.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 czerwca 2018 09:29 Tadeusz Nowik - Usunięcie załącznika [ogloszenie_o_wyniku_postepowania.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 czerwca 2018 09:19 Tadeusz Nowik - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::