Komunikaty - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk - trening systemu ostrzegania i alarmowania - 01.08.2013r,, godz. 17.00.

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk Informuję mieszkanców Miasta i Gminy Mirsk, że w dniu 1 sierpnia 2013 roku o godzinie 17.00 na terenie Miasta i Gminy Mirsk zostanie przeprowadzony trening systemu ostrzegania i alarmowania z wykorzystaniem akustycznego systemu alarmowego - syren alarmowych w remizach jednostek OSP z terenu Gminy...

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o otwartym naborze wspólnot mieszkaniowych jako partnerów do projektu pn. "Rewitalizacja Mirska".

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że ogłoszony został nabór wspólnot mieszkaniowych jako partnerów do projektu pn. "Rewitalizacja Mirska". Aby zapoznać się z całą treścią ogłoszenia o naborze kliknij tutaj Aby pobrać druk umowy kliknij tutaj.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk.

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, iż w dniu 3 listopada 2011 roku odbyło się rozstrzygnięcie konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 28 września 2011 roku, Zarządzeniem Nr 146/2011 z dnia 28 września 2011 roku, na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe...

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk odnośnie zgłaszania uwag do projektu programu współpracy Miasta i Gminy Mirsk z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu programu współpracy Miasta i Gminy Mirsk z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność...

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk - nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i wydzierżawienia.

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, iż zarządzeniami nr: - 139/2011 z dnia 12.09.2011r. - 141/2011 z dnia 12.09.2011r. - 142/2011 z dnia 19.09.2011r. - 150/2011 z dnia 06.10.2011r. - 152/2011 z dnia 10.10.2011r. zostały wytypowane nieruchomości stanowiące własność Gminy Mirsk przeznaczone do wydzierżawienia i sprzedaży. W/w...

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Mirsk w 2011 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.). Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk ogłasza: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Mirsk w 2011 roku przez organizacje prowadzące...

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej.

INFORMACJA Zgodnie z art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz na podstawie § 8 pkt 1-6 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach...

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::