Komunikaty - archiwum

PIENIĄDZE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW.

PIENIĄDZE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

 

Uprzejmie informujemy, iż przedsiębiorcy działający na terenie Gminy Mirsk mogą skorzystać ze środków finansowych na rozwój swoich firm, pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z krajowych środków publicznych. Dotacje inwestycyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (RPO WD) na lata 2007 – 2013 mogą otrzymać mikro - , małe i średnie przedsiębiorstwa.

Dotacje udzielane będą w ramach dwóch działań:

 

„1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw”

„1.2 Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu”

 wskazane w opisie Priorytetu 1 RPO WD.

     

Głównym celem działania 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw jest wsparcie procesu inwestycyjnego przedsiębiorstw, a w szczególności MŚP, wzrost nakładów na sferę badawczo – rozwojową przedsiębiorstw oraz wykorzystanie potencjału turystyczno- uzdrowiskowego regionu.

     

Głównym celem działania 1.2 Doradztwo dla firm oraz wsparcia dla Instytucji Otoczenia Biznesu jest wzmocnienie potencjału dolnośląskich przedsiębiorstw, a w szczególności MŚP, poprzez udzielanie specjalistycznego wsparcia doradczego, ułatwiania nawiązywania nowych kontaktów gospodarczych oraz wzmocnienie potencjału usługowego Instytucji Otoczenia Biznesu.

     

Obsługą przedsiębiorców starających się o dofinansowanie zajmuje się Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca (DIP). Została ona powołana w celu wdrożenia części Priorytetu 1 Regionalnego Programu Operacyjnego. DIP zostały powierzone obowiązki wdrożenia dwóch działań Priorytetu 1 (działania 1.1 oraz 1.2).

 

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca posiada w regionie punkty informacyjno – kontaktowe. Punkt Informacyjno – Kontaktowy RPO WD w Jeleniej Górze

ul. 1 Maja 27 58 – 500 Jelenia Góra

tel. 0757527500 tel./fax 0757527505

e-mail:rpo.jeleniagora@dolnyslask.pl

Punkt Informacyjno – Kontaktowy RPO WD w Lubaniu

ul. Bracka 12 59-800 Lubań

tel. 0757222325 tel./fax 0757224145

e-mail:rpo.luban@dolnyslask.pl

Pracownicy PIK-ów udzielą informacji w następujących kwestiach:

- czy dany projekt ma szansę na dotację z RPO WD,

- jak i kiedy należy złożyć wniosek o dofinansowanie,

- jakie wydatki podlegają dofinansowaniu ze środków unijnych,

- na jakiej wysokości dofinansowanie można liczyć,

- jakie są kryteria wyboru projektów do dofinansowania.

      Dokładne informacje, kto i według jakich zasad jest uprawniony do ubiegania się o dofinansowanie w ramach poszczególnych działań zawiera szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz ramowy plan realizacji RPO WD, dostępne na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl.

      Zachęcam osoby prowadzące działalność gospodarczą w naszej gminie do podjęcia działań, które mogą pozwolić za unijne pieniądze unowocześnić i doposażyć swoje firmy.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 lutego 2009 13:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Kuźniar
Ilość wyświetleń: 106815
19 lutego 2009 13:34 (Radosław Kuźniar) - Zmiana treści dokumnetu.
19 lutego 2009 13:33 (Radosław Kuźniar) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::