Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Badanie rynku w zakresie drukowania gazety samorządowej "Wieści Mirska".

UP.055.07.2012 BADANIE RYNKU W ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości wykonania planowanego zadania zwracamy się do PT Wykonawców, gotowych wykonać usługę w zakresie drukowania gazety samorządowej "Wieści Mirska", a w szczególności: felcowanie, retusz, korekcja zdjęć, comiesięczne drukowanie i dostarczanie...

Przetarg nieograniczony na: Remont świetlicy wiejskiej w Mlądzu – "Pobudzenie aktywności mieszkańców Pogórza Izerskiego” - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana w zakresie wysokości wadium i terminu składania ofert.

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 146652-2012 z dnia 09.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu – Mirsk „Remont świetlicy wiejskiej w Mlądzu – Pobudzenie aktywności mieszkańców Pogórza Izerskiego”. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Mlądzu w podziale...

Przetarg nieograniczony na: Remont świetlicy wiejskiej w Mlądzu – "Pobudzenie aktywności mieszkańców Pogórza Izerskiego”.

O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu na roboty budowlane - wartości poniżej 5.000.000 EURO GMINA MIRSK, 59-630 Mirsk, plac Wolności 39 tel. 75 64 70 440, fax: 75 64 70 469, gmina@mirsk.pl ogłasza przetarg nieograniczony na: 1. Nazwa zadania: „Remont świetlicy wiejskiej w Mlądzu – Pobudzenie aktywności mieszkańców...

Przetarg nieograniczony na odbiór odpadów z tworzyw sztucznych i szklanych z selektywnej zbiórki odpadów z terenu miasta i gminy Mirsk.

O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu na usługę - o wartości poniżej 193.000 EURO GMINA MIRSK, 59-630 Mirsk, plac Wolności 39 tel. 75 64 70 440, fax: 75 64 70 469, gmina@mirsk.pl ogłasza przetarg nieograniczony na: 1. Nazwa zadania: Odbiór odpadów z tworzyw sztucznych i szklanych z selektywnej zbiórki odpadów...

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::