Komunikaty

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Wiesława Wydry, zam. ul. Willowa 8, 59-800 Lubań w imieniu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Świeradów, ul. 11- Listopada 1, 59-850 Świeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:„Odbudowa zniszczonego mostu pod drogą leśną w obrębie ewidencyjnym Izera, gmina Mirsk, powiat lwówecki, woj. dolnośląskie, nr działki 25..

 

PP.6733.9.2017                                                                                                    Mirsk, dnia 08.12.2017 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)


z a w i a d a m i a m,

 

że w dniu 07.12.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek  Wiesława Wydry, zam. ul. Willowa 8, 59-800 Lubań w imieniu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Świeradów, ul. 11- Listopada 1, 59-850 Świeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:


„Odbudowa zniszczonego mostu pod drogą leśną w obrębie ewidencyjnym Izera, gmina Mirsk, powiat lwówecki, woj. dolnośląskie, nr działki 257/1, 258/2 nad ciekiem wodnym o nazwie Czarny Potok w km 0+650. Światło mostu zostanie obliczone na podstawie obliczeń hydrologicznych zlewni Czarnego Potoku na wodę 2-3%, jednak nie mniejsze niż 1,0 m”.


W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, co do czynnego udziału w każdym stadium postępowania poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także poprzez możliwość wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Z dokumentacją sprawy, strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mirsk, plac Wolności 39, 59-630 Mirsk, pok. nr 8 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz pod numerem tel. 75 64 70 444 w ww. godzinach. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Mirsk: http://bip.mirsk.pl, umieszczone na tablicy ogłoszeń: Urzędu Miasta i Gminy Mirsk oraz sołectwa Izera.


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ww. obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


                                                                                    Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk

                                                                                           /-/ Andrzej JasińskiOtrzymują:

1. Pan Wiesław Wydra.

2. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Świeradów.

3. A/a.


Do publicznej wiadomości:

1. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Mirsk: http://bip.mirsk.pl

2. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk.

3. Tablica ogłoszeń Nadleśnictwa Świeradów.


Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 08.12.2017r.
Dokument wytworzony przez: Specjalista ds. planowania przestrzennego
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewelina Fabijańczuk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 grudnia 2017 12:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Kuźniar
Ilość wyświetleń: 136
12 grudnia 2017 12:56 Radosław Kuźniar - Dodanie załącznika [pp673392017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 grudnia 2017 12:55 Radosław Kuźniar - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 grudnia 2017 12:55 Radosław Kuźniar - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::