Komunikaty

Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 listopada 2017 r. o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego niżej wymienionych uchwał oraz o możliwości zapoznania się z ich treścią: 1. Uchwała nr XXXVIII/1255/17 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/1544/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego ...

 

OBWIESZCZENIE

Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 listopada 2017 r.
o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego niżej wymienionych uchwał oraz o możliwości zapoznania się z ich treścią:


1. Uchwała nr XXXVIII/1255/17 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/1544/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 lutego 2014 r.  w sprawie uchwalenia Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego (Dz. Urz. Woj. Dolnm. z dn. 11 października 2017 r., Poz. 4169).

2. Uchwała nr XL/1330/17 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej z uwagi na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu (Dz. Urz. Woj. Dolnm. z dn. 2 listopada 2017 r., Poz. 4475).

Pełna treść obwieszczenia


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 listopada 2017 13:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Kuźniar
Ilość wyświetleń: 86
28 listopada 2017 13:38 Radosław Kuźniar - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 listopada 2017 13:38 Radosław Kuźniar - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::